Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
17.02.2014

Støjefrist på fredag

Påmeldingsfrist 21. februar

Fredag går fristen ut for å melde seg på forsøksfiske etter makrellstøje i 2014. Det har lenge vært forbud mot fiske etter makrellstøje. Nå åpnes det for at ett fartøy får ta en kvote på knappe 31 tonn.

Det er Nærings- og fiskeridepartementet som har besluttet å åpne opp for et forsøksfiske etter makrellstøje i 2014.

Det var i fjor høst at Norge fikk gjennomslag i den internasjonale kommisjonen for bevaring av atlantisk tunfisk (ICCAT- The International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas) for at det kan åpnes for fiske etter makrellstøje i norsk sone i den perioden arten befinner seg i våre farvann.

Den norske kvoten er på 30,97 tonn, melder Fiskeridirektoratet.

Den nye reguleringen innebærer blant annet at:

  • ett fartøy som fisker med ringnot vil få adgang til å fiske etter makrellstøje.
  • fartøyet vil få tildelt en kvote på inntil 30 tonn makrellstøje.
  • fartøyet må være egnet, bemannet og utrustet til fiske etter makrellstøje og kunne dokumentere tidligere erfaring med fiske etter makrellstøje eller tilsvarende fiske.
  • I tillegg må fartøyet også kunne dokumentere evne til å ivareta kvalitet på makrellstøjen frem til landing.

Fartøy med adgang til å delta kan fiske i perioden fra og med 25. juni til og med 31. oktober.

Les mer om saken hos Fiskeridirektoratet