Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
13.12.2022

Stiftes tirsdag

Nord Fiskarlag

– Tirsdag 13. desember stiftes Nord Fiskarlag. Dagen markerer starten på en ny struktur i Norges Fiskarlag, sier leder Kåre Heggebø.

Tirsdag formiddag er i alt 71 delegater på reise som utsendinger fra hele nordlige Norge til stiftelsesmøtet, som av praktiske og kommunikasjonsmessige grunner er lagt til Gardermoen og Quality Airport Hotel.

Klokken 14 denne desember-tirsdagen settes stiftelsesmøtet, og det vil være en veldig gjenkjennelig dagsorden som rammer inn møtet.

Det «nye» er at møtet markerer en ny æra i organisasjonen, der tre lag slår seg sammen til ett.

11 i styret

Frem mot klokken 17.30 skal det gjennomføres en rekke årsmøteformaliteter (se dagsorden nedenfor), og det hele avsluttes med valg av det nye og sammenslåtte lagets første styre.

Styret for Nord Fiskarlag får i alt 11 seter. Det vil være fem representanter fra nåværende Nordland Fylkes Fiskarlag, fire fra Fiskarlaget Nord og to fra Fiskarlaget Midt Norge.

Etter at møtet er gjennomført vil altså Norges Fiskarlag ha fått ett nytt medlemsledd som samler fiskerne fra Frøya i Trøndelag til Kirkenes lengst nord.

Det er i alt 71 delegater som er utsendinger til stiftelsesmøtet, med følgende fordeling mellom lagene: 

Fiskarlaget Nord: 28

Nordland Fylkes Fiskarlag: 31

Fiskarlaget Midt-Norge: 12

Møter også onsdag og torsdag

Det vil også bli holdt et politisk formiddagseminar onsdag der utsendingene og en rekke inviterte gjester vil delta. Vi vil omtale dette møtet i en egen sak onsdag.

På torsdag skal de fem medlemsleddene som har vedtatt å slå seg sammen til Sør-Norges Fiskarlag holde sitt stiftelsesmøte, også det på Gardermoen. Dette møtet holdes i gangavstand fra terminalen på Gardermoen ved Radisson Blu Airport Hotel. 

Etter stiftslsesmøtet på torsdag vil det være i alt tre medlemsledd i Norges Fiskarlag: Nord Fiskarlag, Sør-Norges Fiskarlag og Fiskebåt.

Dagsorden for stiftelsesmøte for Nord Fiskarlag på Quality Airport Hotel Gardemoen 13. desember 2022. 

12.00–13.00 Registrering
13.00–14.00 Lunsj
14.00 Møtestart 

Sak 1. Åpning ved leder i Norges Fiskarlag Kåre Heggebø

Sak 2. Konstituering av stiftelsesmøtet

a. Navneopprop

b. Forretningsorden

c. Valg av 2 dirigenter

d. Valg av 2 sekretærer

e. Valg av kontrollnemnd for stiftelsesmøtet

f.  Valg av redaksjonsnemnd og lønnsnemnd 

g. Underskrift av protokoll

h. Godkjenning av dagsorden for møtet

3. Kontrollnemndas / Fullmaktnemndas innstilling

15.00 – 15.15 Kaffepause

4. Stiftelse av Nord Fiskarlag.

Fiskarlaget Nord, Nordland Fylkes Fiskarlag og Fiskarlaget Midt-Norge slås i henhold til vedtak på ordinære årsmøter i de respektive lag i 2022 sammen til Nord Fiskarlag fra 1. januar 2023.

5a. Vedtekter for Nord Fiskarlag

5b. Fastsettelse av representasjon for årsmøte Nord Fiskarlag 

6. Fastsettelse av godtgjørelser for Nord Fiskarlag

7. Budsjett for Nord Fiskarlag 2023

8. Valg av kontrollnemnd for Nord Fiskarlag

9. Valg av styret for Nord Fiskarlag 

17.30 Møtet slutt 

19.30 Festmiddag