Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
01.02.2018

Sterkt bekymret

Fiskarlaget om NH90

Nå er vi alvorlig bekymret for redningsberedskapen i Arktis. Det sier leder Kjell Ingebrigtsen etter at forsvarssjefen har anbefalt at Kystvakten ikke får de planlagte nye helikoptrene NH90.

Torsdag 1. februar la forsvarssjefen frem en analyse der han argumenterer for å få mest mulig forsvarsevne ut den nye helikopterinvesteringen. Planen var at de 14 NH90-maskinene skulle fordeles til Kystvakten og til fregattene.

 

Helikopter er viktig

Kystvakten har vært uten helikopterkapasitet siden Lynx ble tatt ut av tjeneste i 2014.

-Norge har et havområde som er nesten sju ganger større enn våre landområder. Det er uholdbart om det ikke nå raskt kommer på plass en minimumsløsning som ivaretar beredskapsmangelen Kystvakten nå har hatt i en årrekke, sier Ingebrigtsen.

-Vi har alt krevd møter med to av våre departementer for å ta opp alle problemene og utsettelsene knyttet til helikopterinvesteringene. Vendingen i saken nå tydeliggjør hvor alvorlig situasjonen egentlig er. Jeg er meget bekymret, fastslår Kjell Ingebrigtsen.

Han sier det påhviler myndighetene et stort ansvar for å finne en god og helhetlig løsning så snart som mulig i denne saken.

NH90 til fregatt

Forsvarssjefen kommer i en pressemelding med et entydig råd om NH90.

-Min anbefaling er å prioritere NH90 til fregatt. Dette er fordi helikopteret er en våpenplattform som er avgjørende for fregattenes evne til å oppdage og bekjempe ubåter. Dette er en oppgave som er svært viktig for forsvaret av våre havområder, og som ikke kan løses gjennom alternative sivile systemer. Dette betyr at helikoptrene konfigureres for anti-ubåt operasjoner, men vil kunne prioriteres til KV-oppdrag dersom det oppstår et slikt behov, eller at tilgjengelige timer øker utover det man forventer i dag, sier admiral Haakon Bruun-Hanssen.

Han mener at en samlet NH90 flåte uansett ikke vil dekke hele Kystvaktens behov, og kystvaktoppdraget kan løses gjennom å finne andre tiltak som eksempelvis innleie av helikopter og eventuelt bruk av UAV (ubemannende fartøy/droner). 

Forsvarssjefens analyse har ikke vurdert anskaffelse av andre helikoptre, terminering av kontrakt eller andre tiltak som ligger utenfor Forsvarssjefens myndighetsområde eller som endrer ambisjonen. Løsninger basert på anbefalingen må utredes nærmere, påpeker forsvarssjefen i sin pressemelding om saken.

– Dette er en prinsipiell anbefaling om at NH90 flytimene prioriteres til fregatt. Nå vil anbefalingen behandles i departementet, og det er først da vi kan se på konkrete løsninger for en slik prioritering. Det ligger ingen forslag om strukturelle endringer i anbefalingen og utgangspunktet er at eksisterende infrastruktur for understøttelse av helikoptrene benyttes som forutsatt, sier Forsvarssjefen.