26.05.2023

Status på MSC

Skalldyrkonferansen

Det foregår flere spennende prosesser knyttet til sertifisering av nye arter. Fiskarlagets Tor Bjørklund Larsen ga denne uka «Skalldyrkonferansen» en oppdatering om både reker i nord, snøkrabbe og taskekrabbe.

En rekke norske fiskerier har siden 2010 vært sertifisert i henhold til Marine Stewardship Councils (MSC) internasjonale standard for bærekraftig fiske. Den frivillige merkeordningen har betydning for å opprettholde både priser og markeder for norsk fisk.

Norge er en av verdens største enkeltklienter i MSC og det er Tor Bjørklund Larsen som på vegne av Sjømatrådet, salgslagene og Fiskarlaget arbeider med sertifiseringsordningen på vegne av norske fiskerne.

– Viktig med merke

Han påpekte i konferansen at merkeordningen har blandede markedsvirkninger. Samtidig ser ikke økonomiske nedgangstider og inflasjon ut til å endre forankringen viktige markeder har mot å foretrekke bærekraftsmerkede produkter.

 – MSC er en organisasjon og standard som vi må forholde oss til både i dag og i framtiden, sa Bjørklund Larsen til forsamlingen på The Hub i Oslo.

Reker i nord

Første sertifisering ble fullført i 2012. Reker ble resertifisert i 2018 og det nåværende sertifikatet er gyldig til 9. september i år.

 Det pågår en ny hovedsertifisering.

– Fiskeriet har hele veien hatt vilkår om å få på plass høstingsregler for å beholde sertifikatet. Dette arbeidet har nå endelig reell fremdrift i den norsk-russiske fiskerikommisjonen. Vi er lettet over at MSC innvilget vår nylige søknad om utsatt frist på å få dette på plass from til november 2025. Dette er en realistisk tidsramme, men fremdeles travelt om vi vil få dette på plass i forvaltningen, sa han.

Snøkrabbe

Mot slutten av 2022 startet sertifiseringsarbeidet med snøkrabbe.

Dette er et nytt sertifiserinsprosjekt som er godt i gang og planen er at arbeidet skal være sluttført innen februar 2024. Utsiktene for at sertifiseringen vil lykkes er gode, men aktuelle temaer til diskusjon framover vil være om snøkrabben er en introdusert art eller har vandret selv til Barentshavet, samt flåtens tiltak for å minimere spøkelsesfiske.

Taskekrabbe

Den mest kjente norske krabbearten er blant flere kommersielle arter som ikke er sertifisert per nå. Dette er nå i ferd med å endre seg.

Hitramat og Fiskarlaget er blitt enige i et samarbeidsprosjekt om å sertifisere taskekrabben, der Hitramat dekker 50 % av direktekostadene, og miljøsertifiseringsprosjektet dekker den andre halvparten. Fiskarlaget blir da formell klient slik som i andre norske sertifikater, og ordningen blir åpen for alle norske krabbefiskere uavhengig av deres relasjon til Hitramat.

– Dette er et prosjekt som er helt i startgropa, og som vil bli spennende fordi det vil bli et av verdens første fiskerier som må benytte seg av MSCs nye fiskeristandard («versjon 3.0») som trådte i kraft 1. mai, opplyser Tor Bjørklund Larsen.