Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
25.09.2015

Status: Dorg og seismikk

Info til makrelldorgerne

Norges Fiskarlag har siden i sommer hatt en utstrakt dialog knyttet til makrellfisket på Vestlandskysten og de seismiske undersøkelsene i samme område. Her er en oppdatering på saken.

Saksansvarlig Elling Lorentsen har fulgt saken på vegne av Norges Fiskarlag de siste månedene og her er hans rapport og status i saken:

«Da det ble kjent at det skulle foretas seismiske undersøkelser i et svært stort område utenfor Vestlandskysten ble det etablert dialog med CGG. De har holdt på med undersøkelser siden tidlig i sommer. I tilrådningen de fikk oversendt fra Oljedirektoratet (OD), ble det vist til at undersøkelsen kunne komme i konflikt med dorgefisket etter makrell, og at både fisket etter makrell og hestmakrell kunne utvikle seg slik at undersøkelsene måtte avbrytes.

Det ble etablert en dialog mellom CGG, Fiskeridirektoratet og Norges Fiskarlag. Denne startet i slutten av juli og pågår fortsatt. Så langt har undersøkelsene med et unntak vært gjennomført i områder hvor det ikke er forventet dorgefiske etter makrell. Samtidig har fisket i hovedsak foregått inne langs kysten, og dermed har det ikke vært kontakt mellom dorgefiskere og seismikkundersøkelsene.

Det ble tidlig gitt signal fra Fiskeridirektoratet og Norges Fiskarlag at undersøkelsene måtte avbrytes, eventuelt flyttes lengre vest mot britisk sektor.

Det er fortsatt usikkert om det vil bli et fiske etter makrell med dorg ute på de tradisjonelle feltene, men selskapet er fortsatt lydhør i forhold til fortsatt å holde seg unna forventede makrellfelt. Dersom fisket ikke medfører endring i det mønsteret vi har sett så langt, vil nok de komme inn i områder de var i tidlig på sommeren.

Fiskeridirektoratet og Norges Fiskarlag vil fortsatt følge utviklingen i fisket nøye og bidra til at dersom det kan bli mulighet for at dorgefisket flytter seg ut fra kysten, skal undersøkelsen avbrytes så tidlig at dette ikke vil skape problem for flåten

Det har vært krevende å få selskapet til å planlegge aktiviteten slik at de ikke kommer til forstyrrelse for fisket, spesielt når fiskemønsteret er så forskjellig fra tidligere år.»