Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
25.06.2018

Statlig lån til nybygg

Positivt grep

-Det er et godt grep for næringen at regjeringen nå lanserer et nytt lånetilbud for fartøy som skal bygges og brukes i Norge. Det sier Kjell Ingebrigtsen om ordningen som trer i kraft fra mandag 25. juni.

 Det nye tilbudet gjelder blant annet for fiskefartøy, brønnbåterr og båter til nærskipsfart.

– Eg er glad for å melde om at Eksportkreditt Norge sitt tilbod vil bli utvida til å kunne tilby marknadslån til skip som blir bygt i Noreg og skal brukast i Noreg, seier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen i ei pressemelding frå regjeringa.

Den nye ordningen trer i kraft fra mandag 25. juni.

Fiskarlagsleder Kjell Ingebrigtsen sier grepet fra regjeringen er et godt bidrag for videre styrking og fornying av den norske fiskeflåten og det lokale næringslivet.

-Hvert nybygg innebærer at fartøy får oppdatert teknologi og de siste nyhetene på både miljø- og redskapssiden. Det betyr at vi blir enda bedre rustet for å utvikle fiskerinasjonen Norge videre, og ikke minst at det også blir enda tryggere rammer for fiskeren når han drar på havet, sier Ingebrigtsen.

I pressemedingen fra regjeringen heter det videre at:

«Skipsfinansieringsordninga er ei ny, mellombels låne- og garantiordning for kjøp av skip frå norske verft, når desse skipa skal brukast i Noreg. GIEK sin garantiramme er på 10 milliardar kroner i 2018.

– Dette er eit relevant og treffsikkert tiltak som vil føre til auka aktivitet på norske verft og til at vi beheld kompetanse og arbeidsplassar i Noreg. Ordninga kan auke verdiskapinga i Noreg og bidreg til omstilling og ein berekraftig velferdsstat, seier Torbjørn Røe Isaksen.

Ordninga er treårig og skal evaluerast. Eksportkreditt Norge gir lån på marknadsvilkår, og GIEK gir garantiar på like vilkår med bankane. Formålet er at reiarar i Noreg oppnår finansiering på marknadsvilkår, og dermed medverke til auka aktivitet for skipsverft i Noreg.»

Les mer om skipsfinansieringsordningen på nettsidene til Eksportkreditt Norge og GIEK

Kontakt Eksportkreditt Norge her.