Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
09.08.2018

Starter i Finnmark

Opprenskningstoktet

Årets opprenskingstokt etter tapte fiskeredskaper starter i løpet av få dager. Fiskeridirektoratet opplyser at planen er å starte i Finnmark, mens områder er stengt for teinefiske etter kongekrabbe.

Gjermund Langedal i Fiskeridirektoratet opplyser at toktet vil starte rund 20. august i Finnmark og fortsette vestover og sørover frem mot slutten av september. Prioritering av spesifikke opprenskingsområder vil bli endelig fastsatt på bakgrunn av den totale mengden av tapsmeldinger og informasjon om tapsområder.

Langedal sier at selv om fiskeflåten bidrar til å fjerne deler av fiskeredskaper fra havbunnen, gjennom prosjektet «Fishing for litter», så er mengden som tas opp i forbindelse med de årlige opprenskningstoktene omtrent uendret.

-Det tas opp mengder av garn, liner, tauverk, teiner, trålvaier og annet, og også en god del redskaper som ikke er meldt tapt til Kystvaktsentralen.  Selv om det oppleves en bedring så er det fremdeles godt grunnlag for forbedring med melding av tap til Kystvaktsentralen, understreker Langedal.

Han sier at direktoratet i sitt arbeid er svært takknemlig for lokale «ildsjeler» som bidrar svært aktivt for både koordinering av tapsinformasjon og for at flere skal melde sine tap eller kunnskap om områder med «gammelt bruk».

-Fiskeridirektoratet har anmodet oss i Fiskarlaget om å bruke hele vårt apparat med både regionalt- og lokalt nettverk til å oppfordre alle fiskere å melde fra. Det gjør vi mer enn gjerne, sier leder Kjell Ingebrigtsen.

-Som fiskere er vi tjent med at tapt bruk gjenfinnes og fjernes og jeg bistår gjerne direktoratet med å synliggjøre at det er viktig å huske å melding tap forløpende til Kystvaktsentralen, sier han.

Kjell Ingebrigtsen sier han også vil takke Fiskeridirektoratet for den viktige jobben de gjør med å sokne etter tapte redskap og at dette er en viktig årlig miljøinnsats fra direktoratets side.