Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
08.05.2018

Stående applaus

Landsstyret gratulerte

Norges Fiskarlags landsstyre ga stående applaus til landsstyrekollega Jan Erik Johnsen ved starten av møtet. Den mangeårige tillitsmannen i organisasjonen ble gratulert og overrakt gaver i anledning sitt eget 60-årsjubileum.

– Dette var overraskende, var omtrent bare det det vanligvis så munnrappe jubilanten fikk ytret da Fiskarlagts leder og generalsekretær kjørte en litt uvanlig start på landsstyrets maimøte.

Med tonefølge til generalsekretærens bursdagsspilledåse ble stemningen satt og jubilanten ble gratulert og takket for sin årelange innsats for fiskerne.

Kjell Ingebrigtsen overrakte blomster og en solid flekkekniv, som Fiskarlaget gir som gave ved spesielle anledninger.

Omfattende saksliste

Landsstyret er tirsdag og onsdag samlet ved Fiskarlagets hovedkontor i Trondheim og på sakslisten står hele 25 saker.

Blant sakene som skal behandles er en rekke som vanlig knyttet til fiskeriene, som snøkrabbe, kystmakrellreguleringene, seifisket, raudåte og rekrutteringskvoter. Styret skal også få en orientering om status for etableringen av kontor i Oslo, og få en oppdatering om Fiskarlagets Russlandsprosjekt, samt vedta Norges Fiskarlags strategi mot marin forsøpling.

Vi vil på Fiskarlagets nettside omtale en del av disse sakene tirsdag og onsdag.