Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
16.03.2017

Stabile ulykkestall

Nordisk studie

Antall rapporterte ulykker i fiskeflåten har gått ned eller stabilisert seg, men tallene er fortsatt høye og fokuset på sikkerhet må opprettholdes.Det er konklusjonene i en ny fellesnordisk rapport om sikkerhet i fiskeflåten.

Studien, som er finansiert av Nordisk Ministerråd, viser at antall rapporterte ulykker altså har gått ned eller er stabilt.

Rapporten påpeker likevel at ulykkestallene fortsatt er høye og at fokuset på sikkerhet må opprettholdes.

«I lys av ulike tiltak har vi også stilt spørsmålet: Hva har virket?» sier Trine Thorvaldsen, forsker i SINTEF Ocean.

Fiskere fra hvert land, med minst ti års yrkeserfaring, har gitt sin vurdering av ulike tiltak og gitt innspill til hva de mener er viktig for sikkerheten.

I rapporten vises det også til at de norske fiskerne er opptatt av det som foregår om bord. Dette er for eksempel organisering av arbeidet og god opplæring slik at alle vet hvordan arbeidet skal utføres på en sikker måte. De peker også på sikkerhetsutstyr og utforming av båtene som viktig for sikkerheten.

Rapporten som nå er klar, gir innspill til hva som bør prioriteres i sikkerhetsarbeidet i fiskeflåten fremover.

Les rapporten hos SINTEF Ocean (ekstern link)