Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
28.09.2017

Spennende hyseforskning

Tromsø 19. oktober

Levendelagring av hyse viser svært gode resultater. Forskning fra Nofima presenteres i oktober knyttet til Torskefisk-konferansen i Tromsø.

Hyse-prosjektet om levendelevering – og lagring – før slakting ble nylig avsluttet og Nofima kommer til å legge frem spennende funn om levendelevering av hyse i Tromsø. Dette melder Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF). Prosjektet er finansiert av FHF i samarbeid med næringsaktørene Båtsfjordbruket AS, Lerøy Norway Seafood ASA og Nergård AS.

Om hysa fanges levende og holdes i tanker om bord frem til slakting, kan det produseres høykvalitetsprodukter av hele fangsten, fastslår Nofima. Formålet med prosjektet er å opparbeide kunnskap slik at en kan levere hyse av optimal kvalitet, uavhengig av markeder.

Nofima presenterer funnene fra forskningsprosjektet under FHFs hvitfiskseminar i Tromsø 19. oktober.

Informasjon og påmelding til seminaret finner du her. (ekstern link)

Opp mot 80 prosent overlevelse

Prosjektet ble ledet av forskningsinstituttet Nofima AS. I samarbeid med forskere fra Sintef Ocean og Havforskningsinstituttet, utførte de fire fangstforsøk om bord på fiskebåten M/S Ballstadøy i mai, med formål om å optimalisere forholdene for fisken i fangstredskapen. Blant annet ble det benyttet sekkeutløser som gir bedre plass i snurrevadsekken under oppstigningen.

– Hysa var overraskende rolig når den kom om bord og sto levende i tanken. I forsøkene ble det oppnådd opp mot 80 prosent overlevelse 12-18 timer etter fangst, sier forskningsleder Torbjørn Tobiassen.

Funn fra tidligere forskning viser at hysen er sartere og stresser mer under fangst enn torsk, noe som resulterer i at fiskekjøttet spaltes etter slakting. På bakgrunn av forsøkene fra M/S Ballstadøy, fastslår Nofima at om fisken fanges levende og holdes i tanker om bord frem til slakting, kan det produseres høykvalitetsprodukter av hele fangsten.

Best practice

– Gode råstoffer gir gode markedsmuligheter, og derav gode muligheter til å ta ut en høyere verdi av hyseproduktet. Funnene fra dette prosjektet er interessante fordi de synliggjør mulighetene som foreligger ved levendefangst, sier FHF-fagsjef Frank Jakobsen.

Levendelevering av hyse i snurrevad er et av temaene for FHFs hvitfisk-seminar i Tromsø 19.oktober, som avholdes i forbindelse med den årlige torskefisk-konferansen.

– Temaet er både dagsaktuelt og viktig fordi deler av fiskeflåten allerede er rigget med teknologi og utstyr for levendefangst med snurrevad. Det de trenger, er gode råd for best practice fra forskningsmiljøene. Derfor ser vi frem til å belyse temaet nærmere under seminaret, sier Jacobsen.

Her finner du informasjon om hyseprosjektet. (ekstern link)