Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
06.03.2015

Sør søker avdelingsleder

Stillingsutlysning, frist 8. april

Stillingen som avdelingsleder ved kontoret i Fiskerlaget Sør i Kristiansand er utlyst som ett års engasjemenet med mulighet for fast ansettelse. Søknadsfrist er 8. april.

Stillingen som dagligleder/avdelingsleder i Fiskerlaget Sør er delt mellom Fiskerlaget Sør og Fiskarlagets Servicekontor AS med henholdsvis 30% og 70%, og er tilsvarende underlagt styret i Fiskerlaget Sør og styret i Fiskarlagets Servicekontor AS.

Hovedoppgaven er å ivareta fiskernes nærings-, sosiale- og kulturelle interesser på kyststrekningen svenskegrensen til Rogaland fylkesgrense, herunder ansvar for den daglige driften av kontoret.

Kontorstedet er Kristiansand, men det kan utvises fleksibilitet.

Til stillingen søkes en person med relevant utdannelse, samarbeidsevne og som kan arbeide selvstendig. Kjennskap til fiskerinæringen er ønskelig, men ingen betingelse.

Stillingen lønnes innenfor ltr. 70 – 80 i Statens lønnsregulativ, avhengig av utdanning, kompetanse og praksis.

For stillingen gjelder.

  • Pensjonsordning
  • Gruppelivsforsikring
  • Fleksitidordning

Søknad sendes til styreleder i Fiskerlaget Sør August Fjeldskår, Lillehavn, 4512 Lindesnes.

Søknadsfristen er 8. april.

Ytterligere opplysninger fås ved henvendelse til

  • Styreleder August Fjeldskår, tlf. 916 29 889
  • Assisterende generalsekretær i Norges Fiskarlag Jan Birger Jørgensen, tlf. 930 44 346

Om Fiskerlaget Sør:

Fiskerlaget Sør er et av syv regionlag innenfor Norges Fiskarlag som er fiskernes faglige hovedorganisasjon i Norge. Organisasjonen er engasjert på alle saksområder av betydning for fiskerne og fiskerinæringen, og står overfor en rekke utfordrende og engasjerende arbeidsoppgaver i tiden framover.Stillingen er også lyst ut på Finn.no