Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
15.12.2022

Sør-Norges etablert

Styret valgt

Terje Eriksen er valgt til leder av Sør-Norges Fiskarlag, som torsdag ettermiddag formelt ble stiftet. Det nye medlemslaget i Norges Fiskarlag får Lennart Danielsen som nestleder i et styre på i alt 11 personer.

Stiftelsesmøtet for det nye Sør-Norges Fiskarlag ble torsdag 15. desember holdt på Gardermoen.

I møtet deltok i alt 77 delegater fra de fem medlemslagene som nå slår seg sammen.

Utsendingene fra Fiskerlaget Sør, Fiskarlaget Vest, Sogn og Fjordane Fiskarlag, Møre og Romsdal Fiskarlag og Sør-Norges Notfiskarlag har bestemt at det nye laget fusjoneres med virkning fra 1. januar 2023.

Målet med sammenslåingsprosessen er å forenkle og effektivisere driften i organisasjonen.

I møtet er det vedtatt vedtekter forankret i Fiskarlagets mønsterlover, samt vedtatt budsjett og styresammensetning.

Styret 

Stiftelsesmøtet har, i tråd med avklaringene i den forutgående prosessen, valgt et styre med i alt 11 medlemmer, bestående av leder, nestleder og ni styremedlemmer. 

Styret ble enstemmig valgt – og har, til liks med styret i Nord Fiskarlag, to kvinner og ni menn.

39-åringen som blir det nye lagets første leder kommer fra Skudeneshavn på Karmøy og han har det siste året ledet Fiskarlaget Vest.

Han ble i høst gjenvalgt som leder i Vest etter at han tok over vervet fra Kåre Heggebø høsten 2021. 

På havet er han styrmann på ringnotfartøyet «Herøyfjord» og i sammenslåingsprosessen har han også stått til rors, som leder for arbeidet som har vært gjort i interimstyret.

Torsdag fikk han tillit av de 77 delegatene i salen under stiftelsesmøtet.

August Fjeldskår samler inn stemmelapper under nestledervalget.

Jan Bredsand var innstilt som nestleder av valgnemnda.

Det kom benkeforslag på Lennart Danielsen som nestleder og etter en skriftlig avstemming ble det avklart at stiftelsesmøtet ga sin flertalls-støtte til Lennart Danielsen. Han fikk 37 stemmer.

Jan Bredsand fikk 33 stemmer, mens sju stemte blankt.

10 av de 11 i styret foran f.v.: Ole Morten Vassdal, Jan Henrik Bredsand, Terje Eriksen, Roar Benjaminson og Geir Stuve Rommetveit. Bak f.v.: Martin Leinebø, Leif-Egil Grytten, Linne Lending, Lennart Danielsen og Inger Marie Høyland Kleppe. Kjell Ragnar Risbakk var ikke til stede.

Sammensetningen av styret er gjort med utgangspunkt i følgende fordeling: 

  • Valgdistrikt 1 Møre og Romsdal 3 medlemmer 
  • Valgdistrikt 2 Sogn og Fjordane 2 medlemmer 
  • Valgdistrikt 3 Hordaland og Rogaland 3 medlemmer 
  • Valgdistrikt 4 Agder – Svenskegrensen 2 medlemmer 
  • Notfiskere Hele distriktet 1 medlem

Stiftelsesmøtet valgte dette styret:

Møre og Romsdal Fiskarlag: Leif-Egil Grytten, Martin Leinebø og Kjell Ragnar Risbakk 

Sogn og Fjordane Fiskarlag: Ole Morten Vassdal og Linne Lending

Fiskarlaget Vest: Terje Eriksen, Geir Stuve Rommetveit og Inger Marie Høyland Kleppe

Fiskerlaget Sør: Lennart Danielsen og Jan Henrik Bredsand

Sør-Norges Notfiskarlag: Roar Benjaminson 

  • Styreleder: Terje Eriksen 
  • Nestleder: Lennart Danielsen

Kontrollnemnd: Remi Teistklubb (Møre og Romsdal), leder Geir Magne Røys (Sogn og Fjordane)

Avslutningsvis kunne vi ikke la være å falle for fristelsen å ta med dette bildet av «Fiskerne»-kjendis Geir Stuve Rommetveit. Ryktene svirrer nå om det er slik at «Romis» er i ferd med å kaste seg ut i kamp om en ny art langs kysten.