13.07.2023

Sommerinfo

Ferieavvikling i juli

I Norges Fiskarlag vil vi i administrasjonen være tilgengelig på telefon gjennom hele sommeren. Ferieavviklingen skjer i hovedsak i juli og vi har derfor redusert bemanning. Vi ønsker deg en flott sommer!

Kontoret er bemannet gjennom hele sommeren. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at vi altså vil ha redusert bemanning fremover som følge av ferieavvikling.

Våre medlemslag vil ved lokal ferieavvikling sette sin telefon videre til Trondheim. Du trenger derfor ikke treffe dem du vanligvis kommer til på telefonen, men vi som er på jobb vil gjøre vårt beste for å bistå og gi svar og avklaringer.

På nett og i medlems-appen vil det spesielt i juli merkes at det er ferietid, på den måten at nyhetsstrømmen vil være lav.