Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
24.04.2015

Søkerrekord til marine fag

36,4 % flere enn i 2014

Det er rekordsøkning til fag innen marin sektor. Antallet søkere har økt betraktelig fra 2014. Det kommer frem i en oversikt som rekrutteringsprosjektet Sett Sjøbein har laget.

-Sett Sjøbein synes det er spesielt kjekt å konstatere at alle de marine fagene ved en rekke av universitetene har en sterk økning i søkermassen.

Totalt er det en økning i antallet søkere på 36,4 % for de som har følgende studier som sitt førstevalg i 2015: Fiskeri- og havbruksvitenskap i Tromsø, Fiskehelse i Tromsø og Bergen, Havbruksdrift- og ledelse i Nordland, Bærekraftig havbruk i Bergen og Medisinsk og Maritimt årsstudium i Ålesund, sier rådgiver i Sett Sjøbein Silje Risholm.

Marint relevante fag, som bioteknologi, biologi, klima og miljø, Internasjonal markedsføring og matteknologi er svært viktige fag for vår næring og vi konstaterer at også disse fagene har en solid økning med 18,1 % økning i antallet søkere sammenlignet med 2014.

-Fremtiden ligger i havet og det er flott at flere ungdommer vil utdanne seg til vår næring, sier Risholm.

Les rapporten og se statistikken.