Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
07.05.2015

Søker tråler til opprensking

Oppdragsstart 25. august

Fiskeridirektoratet ønsker å leie et fartøy rigget for tråling til opprensking av tapte fiskeredskaper på fiskefeltene langs kysten og på noen fiskebanker.   Toktet er på inntil 40 døgn med oppstart rundt 25. august.

-Vi starter allerede nå prosessen med å finne godt egnet fartøy til årets opprensking av tapte fiskeredskaper til høsten, sier Gjermund Langedal ved utviklingsseksjonen. Han opplyser at oppstart for årets tokt er satt til rundt 25. august og at de ønsker tilbud på leie av fartøy i inntil 40 døgn.

For fullstendig utlysning, henviser Langedal til www.doffin.no. Doffinreferanse: 2015-297242. Der finnes relevante dokumenter for å kunne utforme tilbud.

-Interessenter oppfordres til å registrere seg på Doffin, for å få tilgang til disse dokumentene samt annen relevant informasjon, men dokumentene kan også fås ved henvendelse til Gjermund Langedal ved utviklingsseksjonen på e-post: gjermund.langedal@fiskeridir.no eller telefon: 930 22 433.

Fiskeridirektoratet ber om tilbud senest 22. mai 2015.