Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
12.05.2014

Søker fartøy til seltelling

Søknadsfrist til HI er 23. mai

Havforskningsinstituttet er som-som en del av sitt arbeid med å vurdere selbestanden ute etter å-leie et mindre hurtiggående fartøy til steinkobbeundersøkelser og telling av havertunger langs ytre kyst i Nordland, Trøndelag, Møe og Romsdal og i indre Sognefjord.