Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
20.03.2014

Søker fartøy til makrelltokt

Tre fartøy i mai og juli

Havforskningsinstituttet ønsker å leie to ringnot-/trålfartøy til makrelløkosystemtokt i Norskehavet og ett fartøy til makrellmerking i mai. Toktene er utlyst på HIs nettside og på doffin.

Havforskningsinstituttet skal gjennomføe merking og biologisk prøvetaking av makrell vest av Irland/Hebridene i maksimum 32, minimum 25 døgn, innenfor perioden 06.05- 06.06.2014.

Toktet starter og avslutter i Bergen. Anbud 2014/399 med tilbudsfrist 09.04.2014 kl 1200.

Julitoktet starter i Bergen og avslutter i Tromsø for begge de to fartøyene de søkes om da.

Havforskningsinstituttet skal gjennomføe makrelløkosystemtokt i Norskehavet med to fartøy i maksimum 31, minimum 24 døgn innenfor perioden 01.07- 31.07.2014.
Aktuelle fartøy bes gi svar med referanse: Anbud 2014/368. Tilbudsfristen er 22.04.2014 kl 1200.

Merk: For å melde din interesse i denne kunngjøingen og motta tilleggsinformasjon se www.doffin.no. Søk frem IMR under «Søk kunngjøing», sett deretter inn dagens dato i feltet «Tidsfrist fra» og trykk «Søk». Du vil da få en oversikt over His nåværende kunngjøinger.

Rederi/fartøyeiere som ønsker hjelp til søknadsprosessen eller hvordan finne frem på Doffin kan ta kontakt med saksbehandler Unni Benson på telefon 55 23 86 52 / 85 00 eller doffin brukerstøtte på telefon 23 96 00 10.