Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
21.03.2020

Søker daglig leder

Utlysning i Bodø

Nordland Fylkes Fiskarlag lyser ut stillingen som daglig leder ved kontoret i Bodø. Søknadsfristen er 8. mars 2020.

Nordland Fylkes Fiskarlag og Fiskarlagets Servicekontor AS avd. Nordland har for snarlig tiltredelse ledig fast stilling som daglig leder.

Nordland Fylkes Fiskarlag er fiskernes faglige organisasjon i Nordland med kontorsted sentralt i Bodø og med 3 ansatte. Laget arbeider for å ivareta og fremme fiskernes interesser og er tilsluttet Norges Fiskarlag.

Stillingen vil ha et overordnet ansvar for den daglige driften av kontoret og rapporterer til styret. Stillingens arbeidsområde omfatter i tillegg saksbehandling for styret og årsmøtet. En del møte- og reisevirksomhet må påregnes.

Stillingen ønskes besatt av en ansvarsfull og selvstendig person med utdanning fra høyskole eller universitet. Det kreves erfaring fra, og kjennskap til fiskerinæringen. 

Vedkommende som tilsettes skal representere Nordland Fylkes Fiskarlag. Det vil derfor bli lagt stor vekt på personlige egenskaper og skikkethet for stillingen herunder god skriftlig og muntlig framstillingsevne.

Kandidaten må være serviceorientert, ha god rolleforståelse og inneha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Videre legges det vekt på ansvarsbevissthet og helhetstenkning samt at kandidaten må ha evne til å ta initiativ, være fleksibel samt være løsningsorientert.

Daglig leder må kunne arbeide målrettet, systematisk og selvstendig.Vi kan tilby en meget interessant og utfordrende stilling i en spennende og fremtidsrettet næring. 

Lønn etter avtale. Bedriften har pensjonsordning.

Nærmere opplysninger om stillingen fås hos daglig leder Steinar Jonassen tlf. 977 21607. 

Søknad vedlagt CV sendes til Nordland Fylkes Fiskarlag, p.b. 103, 8001 Bodø eller epost:  nordland@fiskarlaget.no innen 8. mars 2020.