Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
11.09.2018

Søker 17 fartøy

Kystreferanseflåten

Havforskningsinstituttet er på jakt etter hele 17 fartøy til Kystreferanseflåten som de neste fire årene skal levere prøver fra egen fangst.

Det er i en kunngjøring fra HI på nettstedet for offentlige anskaffelser, Doffin at du kan se detaljene og melde deg som interessert.

«For fornying av Kystreferanseflåten i flere statistiske områder langs norskekysten, ønsker Havforskningsinstituttet å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode på 4 år.

Fartøyene må ha totallengde f.o.m. 9 meter t.o.m. 15,99 meter, og med hovedredskap garn eller line, samt 3 reketrålere i Sør-Norge (9 – 14,99 meter eller 15 – 27,99 meter).

Konkurransen er kunngjort på Doffin, referanse 2018-345493 (link), Deltagelse i konkurransen skal gjøres elektronisk i Mercell (link), hvor konkurransegrunnlaget med vedlegg er tilgjengelig.

 Eventuelle spørsmål kan rettes til oss via anskaffelser@hi.no.

Tilbudsfrist er 02.10.2018 kl 14.30.»