13.06.2024

Snøkrabbe – om nye vilkår

Innspill på deltagelse

Fiskarlaget mener at når en skal lukke fisket etter snøkrabbe må en både ta hensyn til fartøy som har deltatt i flere år og bidratt til å utvikle fisket, og til rederi som nylig har startet opp gjort investeringer for å delta.

Landsstyret i Norges Fiskarlag har i møte 13.juni behandlet en sak om snøkrabbe.

Bakgrunnen er henvendelsen 24. mai fra Nærings- og fiskeridepartementet, i etterkant av et digitalt møte samme dag der det ble informert om gjennomføringen av beslutningen om å begrense deltakelsen i fangst av snøkrabbe.

Forskrift om endring av konsesjonsforskriften ble vedtatt av Nærings- og fiskeridepartementet samme dag, men med mulighet til å komme med innspill til prosessen ved behandling av nytildeling av snøkrabbetillatelser.

Fiskarlagets høringsinnspill i tilknytning til dette ble gitt 2. oktober i fjor.  

Departementet har imidlertid åpnet for innspill til en instruks for behandling av søknader etter unntaksbestemmelsen i § 6-2 andre ledd.

Fiskarlaget mener instruksen må utformes med mest mulig objektive kriterier, slik at den bidrar til forutsigbarhet ved tildeling av snøkrabbetillatelser. Fiskarlaget mener at når en skal lukke fisket må en både ta hensyn til fartøy som har deltatt i flere år og bidratt til å utvikle fisket, og til rederi som nylig har startet opp i fisket og gjort investeringer for å delta.

Les hele vårt svar til departementet nedenfor: