Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
21.07.2014

Snart makrell på Jan Mayen

Årets makrelltokt

Det meldes om gode forekomster og fangster av makrell under årets økosystemtokt. Snart er det mulig å fiske makrell fra land på Jan Mayen, forteller toktleder Leif Nøttestad i Havforskningsinstituttet.

De to fiskebåtene «Brennholm» og «Vendla» er leid inn for å gjennomføe det kombinerte makrell- og økosystemtoktet i Norskehavet og tilstøtende havområder.

Mens «Brennholm» har kartlagt makrellforekomstene langs Finnmarkskysten, har «Vendla» jobbet seg nordover langt vest i havet og har rundet Jan Mayen. Toktleder og ansvarlig for makrellbestanden, Leif Nøttestad, ser ikke bort ifra at det snart er mulig å fiske makrell fra land på Jan Mayen, skriver imr.no (HIs nettsted).

«Brennholm» satte kursen nordvestover fra Båtsfjord i Finnmark etter at kartleggingen av makrell langs av Finnmarkskysten var ferdig. Denne makrellkartleggingen resulterte i små konsentrasjoner av makrell og få indikasjoner på at makrellen beitet på sildeyngel langs kysten av Troms og Finnmark sommeren 2014.

– Det var lite makrell å registrere langs kysten. Vi fikk ikke makrell i sølige deler av Barentshavet, men har støtt på den igjen nord for 73 graden, sier Nøttestad. Det er stor og feit makrell på omlag 500 gram i snitt i de nordligste områdene så langt.

Han melder ellers at planktonsituasjonen er brukbar i havområdet sø for Bjønøya, med økende konsentrasjoner av raudåte sø og søvest av Bjønøya.

Makrellfangst ved Bjønøya
– Det er tydelig makrellen har funnet fram til de beste beiteområdene uti disse enorme havområdene. Hvordan makrellen finner fram til de gunstigste beiteområdene og hvilke hjelpemidler de har til rådighet kan vi bare undre oss og spekulere over. Imponerende er det uansett, forteller toktlederen.

Han melder om helt vindstille forhold langs Finnmarkskysten, i sølige deler av Barentshavet og nordvestover mot Bjønøya. Det har vært varmt og fint vær langs kysten, med lokal tåke, men mest sol og flatt hav. Kaldere og mer skydekke nordvestover mot Bjønøya men kun fra flau vind til laber bris og gode observasjonsforhold.

Fant utbredelsesgrense i vest
«Vendla» har nå vært helt vest i Jan Mayen sonen mot Grønlandsk farvann og registrert makrell lenger nordvest enn tidligere. Samtidig fant også «Vendla» null-linjen (grensen for makrellutbredelsen) for makrell i området vest av Jan Mayen.

– «Vendla» fikk makrell både søvest og rett nord for Jan Mayen, så det er vel ikke lenge til fø vi kan fiske makrell fra land på Jan Mayen, sier Nøttestad.

«Vendla» har fanget godt med NVG-sild i de nordvestlige delene av Norskehavet, og selv om de kartla helt vest mot grensen til Grønland, fikk de fremdeles betydelige fangster av sild i trålen.

Den siste uken av makrell-økosystemtoktet med Brennholm og Vendla gjenstår kartlegging av et meget spennende område i nordlige sentrale del av Norskehavet, i tillegg til områder helt nord for Bjønøya. Dette er områder som både er sentrale for kartleggingen av makrellen og NVG-silda.

Både det færøyske innleide fiskefartøyet «Finnur Fridi» og det islandske forskningsfartøyet «Arni Fridriksson» er godt i gang med sin makrellkartlegging og er i rute i forhold til planlagte dekningsområder, opplyses det fra HI.