Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
07.08.2019

Sluttrapport: Mye makrell

Makrell-økosystemtoktet

Makrell-økosystemtoktet er avsluttet. Havforskerne finner mye makrell ute i havet, men lite ungmakrell langs kysten. Seks fartøy har kartlagt et område tilsvarende tre millioner kvadratkilometer.

I løpet av en måneds tid har seks fartøy i det internasjonale makrell- og økosystemtoktet i Nord-Atlanteren tilbakelagt en distanse lengre enn en gang rundt jorden ved ekvator.

Internasjonal toktkoordinator Leif Nøttestad fra Havforskningsinstituttet (HI) har kommer med en siste rapport om registreringer av sild, makrell og flere andre bestander.

Han opplyser i saken hos HI om at hovedmålsettingen med makrell-økosystemtoktet er mengdemåling av den nordøstatlantiske makrellbestanden, som blir brukt direkte i de årlige bestandsberegningene og kvoterådgivningen for makrell fra det internasjonale havforskningsrådet, ICES.

Akustisk mengdemåling av norsk vårgytende sild og kolmule er også sentrale målsettinger for fremtidig bruk i bestandsberegningene for disse viktige og tallrike bestandene. Kartlegging av atlantisk laks, rognkjeks og andre pelagiske fiskearter har også hatt fokus under toktet, i tillegg til systematiske planktonundersøkelser, temperaturmålinger og opportunistiske observasjoner av sjøpattedyr.

Fra norsk side er det leiefartøyene «Kings Bay» og «Vendla» som har deltatt. De har tilbakelagt en distanse på mer enn 12 000 nautiske mil (over 22 000 km). Det ble undersøkt hav- og kystområder på over tre millioner kvadratkilometer i det nordøstlige Atlanterhavet – tilsvarende om lag ti ganger Norges flateareal.

– Da forstår vi bedre at makrellen, nvg-silda og kolmula er spredt utover formidable havområder om sommeren i den aktive beiteperioden, skriver Nøttestad i saken som du i sin helhet kan lese hos HI. (ekstern link)