Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
10.09.2014

Slutter som generalsekretær

Jan Skjærvø går av i 2015

Jan Skjærvø har sagt opp sin stilling som generalsekretær i Norges Fiskarlag. Han har hatt stillingen siden mars 1997. Skjærvø har en oppsigelsestid på seks måneder.

– Det er ingen dramatikk i dette. Etter 28 år i Norges Fiskarlag, og de siste 18 årene som generalsekretær med rimelig stort arbeidspress, ønsker jeg nå å prioritere hverdagen på en annen måte, sier Skjærvø.

Generalsekretæren er fra Skjærvøya i Osen kommune i Sør-Trøndelag, og fyller 65 år i høst. Han understreker at han har hatt en fin og givende tid i Fiskarlaget, men legger ikke skjul på at det til tider har vært krevende.

– Krevende fordi norske fiskere, næringa og organisasjonen har vært gjennom store omstillingsprosesser i disse årene. Givende fordi arbeidet har gitt meg muligheter til å representere norske fiskere over et svært bredt spekter i det norske samfunnet, og dermed bidratt til å ivareta fiskernes interesser gjennom organisasjonens virksomhet. Det har vært en udelt positiv erfaring, sier Jan Skjærvø.

– Generalsekretæren fortsetter i stillingen ut oppsigelsestiden på seks måneder, opplyser leder i Norges Fiskarlag Kjell Ingebrigtsen.
– Vi starter nå prosessen med å finne en ny administrativ toppleder i organisasjon. Jeg har respekt for generalsekretærens beslutning og norske fiskere er Jan Skjærvø stor takk skyldig for hans omfattende rolle og betydning i en rekke saker som angår fiskernes vilkår, sier Ingebrigtsen.

– Styret og de ansatte ble i går og i dag orientert om generalsekretærens beslutning, og løpet for rekrutteringsprosessen er derfor ikke avklart. På vegne av våre medlemmer og norsk fiskerinæring er jeg likevel optimistisk og har en positiv forventning til at vi skal kunne finne en god kandidat. Det er mange dyktige og kunnskapsrike personer både innenfor og utenfor næringen, og jeg både håper og tror at det blir en god prosess med å finne den nye topplederen, avslutter Kjell Ingebrigtsen.

For ytterligere kommentarer kontakt styreleder Kjell Ingebrigtsen på mobil 922 84 719.