Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
09.04.2014

Slipper blåkveitebløgging

Velkommen forskriftsendring

Det blir varig unntak fra kravet om bløgging av liten blåkveite. Justeringen er i tråd med næringens ønske og innebærer at blåkveite under ett kilo som fryses umiddelbart nå kan behandles slik.

Det er et stort marked for denne typen fangst i Asia.

Nærings- og fiskeridepartementet har informert om at det blir en endring i forskrift om kvalitet på fisk og fiskevarer (fiskekvalitetsforskriften).

Endringen innebærer et nytt og varig unntak fra bløgging i forskriften § 7, bokstav d), og gjelder for «blåkveite under 1 kg som fryses inn umiddelbart, og senest fire timer etter opptak», se for øvrig hele denne kunngjøingen på lovdata.

Departementet opplyser at unntaket er tatt inn av markedshensyn. Det har lenge vært etterspøsel etter dette produktet, og det har tidligere vært gitt dispensasjon i enkeltsaker.

-Da det er vurdert at kvaliteten ivaretas ved umiddelbar innfrysing, anser departementet et varig unntak som det mest hensiktsmessige, heter det i informasjonen som har gått ut.

-Vi synes dette er et fornuftig tiltak, sier seniorrådgiver Knut Eriksen i Norges Fiskarlag.

Han opplyser at det er Fiskebåt som har hatt saksansvaret og arbeidet med denne saken over flere år overfor myndighetene.-Det er fordi dette i hovedsak omfatter deler av trålflåten som nå får muligheten til å håndtere sine fangster av den minste blåkveiten uten at fisken må bløgges fø innfrysing.-

Den norske blåkveitekvoten i 2014 er på knapt 10 000 tonn, i tillegg til kvoter i Grønlands økonomiske sone. Ifølge informasjon som Fiskebåt har lagt frem så er omlag halvparten av fangstene av blåkveite på under ett kilo.