Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
18.03.2022

Slik gis kvalitetsmerket

Skrei-merking

Kvalitetsmerket Skrei er et varemerke som eksklusivt gis til skrei av ypperste kvalitet, men hva skal til for at skreien når opp til den gjeve klassifiseringen?

Norges Råfisklag har laget en informasjonsartikkel om skrei og kvalitetsmerking. Blant annet er det bare lov å kvalitetsmerke torsk med skrei-merket ut april måned.

I oppslaget vises det til at skreiens vandring ned til norskekysten i over tusen år har vært en av de viktigste hendelsene for folk og samfunnene langs kysten.

Mengdene med skrei som naturlig vandrer inn til kysten fra januar til april skaper en fantastisk mulighet, og grunnlaget for en unik sesongsvare.

Navnet kommer fra det norrøne ordet skreið som betyr “fisk som skrider eller vandrer”. Skrei er altså bare et annet ord for torsk som vandrer, og henviser til den lange distansen som skreien årlig svømmer fra Barentshavet ned til norskekysten for å gyte.

Distansen på flere tusen kilometer som denne atletiske fisken legger bak seg, gir musklene til en toppidrettsutøver. Den lange svømmeturen bygger styrke og spenst som gir en ekstraordinær kvalitet på fiskekjøttet. 

Dette fantastiske utgangspunktet danner grunnlaget for kvalitetsmerket Skrei som er beskyttet med et eget varemerke, og kjennetegner skrei av ypperste kvalitet. Her er kravene for å nå opp til standarden «Kvalitetsmerket Skrei»:

Kun lov å kvalitetsmerke mellom 1. januar og 30. april
Med grunnlag i det naturlige vandringsmønsteret er det kun lov å kvalitetsmerke skrei mellom 1. januar og 30. april. Dette er perioden når den kjønnsmodne skreien svømmer ned til norskekysten for å gyte.

Høy kvalitet på fisken
Kvalitetsmerket Skrei garanterer kunden en fisk som er snøhvit og fast i kjøttet, blank i skinnet, som har god holdbarhet og er plettfri. For å oppnå dette må behandlingen følge strenge kvalitetskrav gjennom hele verdikjeden, fra hav til bord. Den skal være like fin og fersk når den kommer frem til hovedmarkedene i Europa som den var da den ble dratt opp fra det kalde havet i nord.

Fiskemottakene må være godkjent
For å få lov til å pakke kvalitetsmerket Skrei må fiskemottaket forplikte seg til kravene i standarden, og være godkjent av Norges sjømatråd som eier og forvalter standarden på vegne av sjømatnæringen. Fiskemottaket må kjenne kvalitetsmerket godt, og alltid være skjerpet når de sorterer, merker og pakker skreien i henhold til kravene i standarden.

Råfisklagets Skreipatrulje kontrollerer fisken
Alle merkevarer må følges opp og sjekkes for å beholde sin status og verdi. Fisken som pakkes etter «Norsk standard for kvalitetsmerket Skrei» sjekkes av Råfisklagets kvalitetskontrollører, også kalt Skreipatruljen. Kontrollene foretas på fiskemottak og omlastingsterminaler i Norge og utlandet. Blant annet sjekkes det at temperaturen på fisken holdes lav (under to grader), og fortsatt ser plettfri ut. Dersom skreien hadde små skader som var usynlig da skreien ble pakket, begynner disse å vises etter noen dager. Siden Skreipatruljen startet sine kontroller i 2007 har de sjekket flere titalls tusen fisk.

Skreipatruljen mottar stadig tilbakemeldinger fra fiskemottakene som pakker kvalitetsmerket Skrei om at de er takknemlig for jobben kontrollørene gjør, og tilbakemeldingene som kontrollørene gir, for å opprettholde den høye kvaliteten. 

Vi er nå midt i årets sesong og Skreipatruljen er ute på sitt viktige arbeid for skreien. Med gjenåpning av stadig flere land, er vi glade for at folk igjen kan nyte denne ekstraordinære fisken på hoteller, restauranter – og ikke minst hjemme.

RåfisklagetsSkreipatrule i arbeid.                                                                                            Foto: Råfisklaget

Fakta om skreimerket:

Fakta om kvalitetsmerket Skrei og Skrepatruljens oppgaver:

Kvalitetsmerket for Skrei er et beskyttet varemerke som er registrert av Norges sjømatråd
Norsk standard for kvalitetsmerket skrei, SN/TS 9406:2021

Kvalitetsmerket Skrei er gytemoden skrei som er utvalgt, behandlet og pakket etter bestemte krav beskrevet i en egen kvalitetsstandard – SN/ TS 9406:2021 – Skrei.

Sjømatrådet følger opp kvalitetsgarantien gjennom system – og produktkontroller utført av uavhengig tredjepart.

Alle fiskemottak som er eksportører av kvalitetsmerket Skrei, lisensieres hos Sjømatrådet hvert år og må bekrefte at de har gjort seg kjent med innholdet i kvalitetsmerkeordningen, og at bedriften forplikter seg til å følge de retningslinjer og kvalitetskrav som ordningen inneholder.

Du kan finne disse produktene med kvalitetsmerket Skrei:

  • fersk, hel skrei
  • filetprodukter av fersk skrei
  • tilleggsproduktene rogn, lever, kjake og tunge av fersk skrei. 

Kvalitetsmerket Skrei har eksistert siden 2007, og ble startet som et samarbeid mellom Norges sjømatråd (da Eksportutvalget for fisk), fiskekjøperne og Norges Råfisklag. Jobben med å utvikle merkevaren startet Sjømatrådet med tilbake i 1998.

Råfisklagets Skreipatrulje utfører og har utført produktrevisjon siden starten.