Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
06.04.2021

-Slik foregår fisket

HI med YouTube-videoer

«Fiskeredskaper for landkrabber» er en ny serie som viser frem hvordan fiske foregår med ulike redskaper. Det er Havforskningsinstituttet som har laget serien – der første episode er om fiske med snurpenot.

Havforskningsinstituttet har tilrettelagt serien for å bidra til å gi innsikt i hvordan fisken vi spiser til middag ble fisket opp fra havet – og hvordan forskerne jobber for at fisket skal bli mest mulig bærekraftig.

Havforskningsinstituttet har tilrettelagt serien for å bidra til å gi innsikt i hvordan fisken vi spiser til middag ble fisket opp fra havet – og hvordan forskerne jobber for at fisket skal bli mest mulig bærekraftig.

Hvordan fungerer egentlig en snurpenot? Dette gis det svar på i den første YouTube-videoen.

Det er om lag 70 ringnotbåter i Norge. Når de største nøtene settes er disse opp mot 800 meter lange og 200 meter dype. De rundt 100 kystnotbåtene har en noe mindre fangstredskap og Jostein Saltskår fra HI forklarer I denne episoden hvordan redskapen fungerer når sild, makrell og arter som lodde, brisling og tunfisk fanges.

Forsker Maria Tenningen deltar også og forteller om hvordan og hvorfor havforskerne forsker på redskap.

I del 2 i serien er det trål og trålfiske som er tema