Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
29.06.2021

Slår sammen lokallag

Fiskarlaget Vest

Fire lokallag i Fiskarlaget Vest ble i helga slått sammen til ett nytt lag. Det nye laget som dekker området fra Stavanger og sørover til Agder har fått navnet Sør-Rogaland Fiskarlag og skal ledes av Tor Bernhard Harestad.

Sør-Rogaland Fiskarlag ble formelt opprettet lørdag 26. juni, på dagen 95 år etter opprettelsen av Norges Fiskarlag.

Nærmere 20 utsendinger fra lagene møttes til det konstituerende møtet der altså Tor Bernhard Harestad ble valgt til lagets første leder.

Det er i alt fire lokallag som nå får en ny regional overbygning:

 • Eigersund og Sokndal Fiskarlag
 • Tananger, Håland og Sirevåg Fiskarlag
 • Stavanger og omegn Fiskarlag
 • Kvitsøy Fiskarlag.

Stiftelses- og medlemsmøtet ble holdt på Sokn camping på Bru i Rennesøy.

Sakslista

SAK 1   Opning

SAK 2   Konstituering

SAK 3   Namn på det konstituerte laget

SAK 4   Lover/vedtekter

SAK 5   Rekneskap

SAK 6   Hanna Bakke-Jensen, Norges Fiskarlag, orienterer om organisasjonen

SAK 7   Britt Sæle Instebø, dagleg leiar i Fiskarlaget Vest, orienterer

SAK 8   Diverse innkomne saker

SAK 9   Orientering om representantar til Fiskehav

SAK 10 Godtgjersler

SAK 10 Val

I alt sju personer er valgt inn i det sammenslåtte lagets første styre:

 • Tor Bernhard Harestad, leder
 • Frank Midtbøe, nestleder
 • Magne Rosså, sekretær og kasserer

Styremedlemmer:

 • Sigve Nesvåg
 • Aleksander Gjøse
 • Bernhard Idsø
 • Hans Kristian Waarum

Magne Rosså var en av de mange i møtet som ble takket for innsats i organisasjonen. Sammen med nyvalgt leder Tor Bernard Harestad, skal begge to fortsette å bidra i det nye lokallaget. Britt Sæle Instebø bivåner og dokumenterer i protokollen fra møtet i det nye laget.

Det nye Sør-Rogaland Fiskarlag har ved etableringen om lag 80 medlemmer og det konstituerende møtet vedtok, ikke uventet, å legge Norges Fiskarlags lover til grunn for driften.

Alle midler i de nå sammenslåtte lagene overføres også inn i Sør-Rogaland Fiskarlag.

I det vel to timer lange møtet deltok også Hanna Bakke-Jensen fra Norges Fiskarlag med en orientering om arbeidet med Norges Fiskarlag sitt arbeidsprogram, omorganisering av Norges Fiskarlag, medlemsfordeler og organisasjonens nye medlemsapp.

Det konstituerende årsmøtet bad styret i det nye laget arbeide med en rekke av de dagsaktuelle temaene som:

 • Forurensing til havet og andre store tiltak i kystsona som kan forårsake utslepp til sjø.
 • CO2-avgift og refusjonsordninga
 • Krav om sporing og rapportering på den minste flåten
 • Rekefiske i Ryfylkebassenget
 • Verving i organisasjonen

Også daglig leder Britt Sæle Instebø i Fiskarlaget Vest deltok i møtet med orientering om tiltak i sjø som lokale reguleringsplaner, oppdrett, kabler i sjø, sporing og rapportering, hviletidsbestemmelsene, leppefisk (kalvåpning), makrell – kyst (evaluering), pigghå (forsking).

Fiskarlagsnestor Erling Skåtøy tok ordet og var godt fornøyd med det utvidede lokale samarbeidet. Han ble også takket av for sin lange fartstid i lokallag og regionlag. Erling er også hedret av Landsmøtet og utnevnt til æresmedlem i Norges Fiskarlag for sitt omfattende arbeid i organisasjonen.