21.08.2023

«Skulebas» er døpt

-Et nytt og topp moderne opplæringsfartøy vil gi elevene som utdannes ved skolen den beste erfaringen de kan få. Det sa seniorrådgiver Henriette Skaar da hun fredag deltok under dåpen til nye Skulebas i Måløy.

Fredag var en merkedag for Måløy vidaregåande skule. Det nye opplæringsfartøyet til drøyt 100 millioner kroner ble døpt til stor festivitas ved skolen. Lørdag gikk fartøyet til havn i Måløy og mange kom for å se det nye fartøyet.

Under dåpen hilste Henriette Skaar hilste fra Sør-Norges Fiskarlag og Norges Fiskarlaget.

«Jeg vil på vegne av Norges Fiskarlag få gratulere Måløy vidaregåande skule med nytt opplæringsfartøy.

Vi i Norges Fiskarlag har i mange år fått godt utdannede og motiverte fiskere fra Måløy vidaregåande skule til å fylle viktige tillitsverv i vår organisasjon, og våre medlemsfartøy har fått engasjert og dyktig ungdom om bord i sine fartøy.

At fartøyet er utrustet med hybrid drift med diesel elektrisk aggregatløsning og batteripakke på 1000 kw vil gi elevene en verdifull kunnskap på veien mot det grønne skiftet i fiskeflåten.

Dette er en festdag, men også en arena til å kommunisere bekymringer.  Fiske- og fangslinjen ved Måløy vidaregåande skule har vært fremtidshåpet og fremtidsmulighetene for ungdom som har falt utenfor eller ikke passet inn i det teoretiske skolesystemet. Gjennom praktisk skolehverdag har disse ungdommene funnet sin plass, fått tro på seg selv og på sin egen yrkesfremtid. Når karaktersnittet har økt, og fortsetter å øke vil disse ungdommene miste en viktig mulighet til å finne sin plass i samfunnet og til å bidra til fellesskapet. Vi vil innstendig be om at fylkeskommunen øker kapasiteten ved fiske- og fangs linjen slik at et viktig tilbud opprettholdes.

Jeg var så heldig å få være med gamle Skulebas på tur høsten 2018. En opplevelse for livet, sammen med dyktig ungdom, diesellukt og sjøsyke. Jeg ser fem til en ny invitasjon med Nye Skulebas.

Vi i Norges Fiskarlag ser frem til å følge Nye Skulebas, elever og Måløy vidaregåande skule.»

Silje Restad (t.v.) sammen med Henriette Skaar. Silje er lærer ved skolen og en av to styrmenn på fartøyet.

«Skulebas»

Fartøyet er rigget for drift med snurrevad og trål i tillegg til line og garn og messa om bord er også laget slik at den kan brukast som undervisningsrom for 15 elever.

Opplæringsfartøyet brukes blant annet i et pigghåtokt som gjennomføres på oppdrag fra Havforskningsinstituttet. Elevene fra VG2 bidrar da til havforskningen sammen med forskere fra HI.

Organisasjonsveteran Stig Oldeide har bakgrunn som fisker og skipper, og han var også en periode ansatt som lærer ved skolen i Måløy. Det var derfor naturlig for ham også å delta under dåpen sist fredag.