Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
17.08.2017

Skryter av HI og WWF

LoVeSe på Arendalsuka

– I dag vil jeg både takke og skryte av havforskningen og av miljøbevegelsen. Det sier Fiskarlagsleder Kjell Ingebrigtsen etter et seminar med Havforskningsinstituttet under Arendalsuka.

Fiskarlagslederen er denne uka tilstede når det politiske møtestedet er Arendal. Han sier det torsdag var en udelt glede å delta med innlegg i seminaret som Havforskningsintituttet holdt under «Havdagen» med overskriften: «Havbaserte næringer og marine økosystemer: Bærekraftig samspill for fremtiden?»

Kunnskapsleverandør

HI-direktør Sissel Rogne åpnet seminaret med å vise til at instituttet vil være en selvstendig premissleverandør av kunnskap til politikerne. Så var hun tydelig på at havforskerne skal levere beslutningsgrunnlag og at det er politikerne som må ta beslutninger.

DN-kronikk

Havforskningsinstituttet har torsdag publisert materiale på nett (link til HI) og en kronikk i Dagens Næringsliv der instituttet gir entydige råd til norske politikere: «Havforskningsintituttets utvetydige råd er å ikke åpne for oljeaktivitet i «LoVeSe». Området er det viktigste for de norske fiskeriene – og det mest sårbare for oljeutslipp.»

I kronikken, som er skrevet av Havforskningsdirektør prof. Sissel Rogne og Frode Vikebø, programleder Marine prosesser og menneskelig påvirkning, understreker de to toppene fra Norges fremste fagmiljø at Lofoten, Vesterålen og Senja (LoVeSe) er de viktigste gyte- og oppvekstområdene for en rekke fiskearter. Skreien gyter her, og havstrømmene fører også egg og larver fra sild, hyse, sei, snabeluer, kysttorsk, steinbit, brosme, lange, øyepål og vanlig uer gjennom området i løpet av noen få vårmåneder.

Rundt 70 prosent av fiskeressursene som tas opp fra Barentshavet og Norskehavet har vært innom her i løpet av sine første levemåneder. Sørlige havområder, som for eksempel Nordsjøen, har egnede gyteforhold store deler av året. HI har kartlagt gyteområder og gyteperioder for 34 fiskearter i Nordsjøen; rapporten kan leses her (link til HI)

Jensen vs Jensen

– Det er leit og flaut at vi fortsatt diskuterer hva vi skal gjøre i sårbare områder som Lofoten, Vesterålen og Senja, mener Nina Jensen, i WWF Norge. Hun sendte en bredside til sin eldre søster, finansminister Siv Jensen og sa videre at:

– Dette er noe vi har utredet og utredet. Det er ikke noen andre områder i verden vi har så mye kunnskap av som hvilke konsekvenser oljesøl kan få i disse sårbare områdene, og hva svarer partiene? Jo, at vi likevel trenger mer kunnskap, sa Jensen og høstet applaus fra en tallrik forsamling i Arendal kino.

Velgermakt

Marinbiolog og naturfondleder Nina Jensen mener de største partiene i Norge går til valg på en sak de har mer enn nok kunnskap om.

Jensen ga råd om at du som skal stemme ved stortingsvalget stemmer på et parti som spiller på lag med naturen.
– Resten av verden ser til Norge. Vi må ta noen valg og beskytte de viktige beiteområdene for fiskebestander. Det er dette vi skal leve av i fremtiden, sa Jensen.

Overtydelig

Fiskarlagsleder Kjell Ingebrigtsen var i sitt foredrag tydelig på fiskernes standpunkt og uroen næringen har knyttet til signalene fra de største partiene.

– Jeg er meget tilfreds med at forskerne er så klare og opplever at vi har en saklig og
kunnskapsbasert dialog mellom oss fiskere, forskerne og verdens naturfond (WWF) som det må være vanskelig, ja nærmest umulig for politikerne å ikke ta hensyn til.

– Jeg opplever at dagens seminar er overtydelig på hva som må bli det politiske utfallet av denne saken, sier Kjell Ingebrigtsen.