Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
05.02.2021

Skjerper brukskontroll

Lofotregulering fastsatt

Det blir ikke innført garnbegrensninger i Lofotfisket, men myndighetene skjerper håndhevelsen av inn- og utmeldinger av bruk, og varsler reaksjon i form av overtredelsesgebyr i «Lofotreguleringen».

Fiskeridirektoratet har nå fastsatt forskrift om lokal regulering av lofotfisket i 2021. Nytt av året er at Fiskeridirektoratet og Kystvakten kan ilegge overtredelsesgebyr for brudd på forskriften. 

Forskriften gjelder fra 1. mars og vil være gyldig til 15. april. I store trekk er forskriften en videreføring av forskriften fra i fjor med unntak av paragrafen om overtredelsesgebyr, melder direktoratet.

– Manglende inn- og utmelding av faststående redskap har vært et problem og vi har tidligere brukt store ressurser på å få fiskerne til å melde fra om at redskap er tatt opp fra sjøen. Med mulighet for å kunne ilegge overtredelsesgebyr for brudd på meldeplikten håper vi å unngå å bruke timer i telefonen for å få fiskere til å melde fra til Kystvaktsentralen, sier førsteinspektør Trond L. Blom i Fiskeridirektoratet region Nordland.

Fiske etter torsk (skrei) i Lofoten fører av og til med seg brukskonflikter og kamp om fiskeplassene. Mange hadde derfor i forkant av årets sesong spilt inn forslag om å innføre begrensing i hvor mange garn ett fartøy kan sette.

– Men etter nøye vurdering har Fiskeridirektoratet valgt å ikke innføre garnbegrensning, sier Blom..