Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
12.04.2019

Skjemmes ikke over god pris

Debattinnspill

– Jeg synes ikke norske fiskere skal skjemmes over å få god pris for fisken som tas på land. Det sier leder Kjell Ingebrigtsen i en kommentar til den pågående debatten om prisnivå på skreien og påstander om juks i næringen.

Skjemmes ikke over god pris

Jeg synes ikke norske fiskere skal skjemmes over å få god pris for fisken som tas på land.

Det er ikke tvil om at konkurransen om råstoffet har vært stor i vinter og at mange aktører har betalt en høy pris for å få tilgang til råstoffet. Det er selvsagt grunn til bekymring hvis de prisene som betales ikke stemmer med det som markedet er villige til å betale for sluttproduktet.

Som fiskere må vi imidlertid forutsette at de som byr en høy pris, har egne kalkulasjoner som forteller at dette er fornuftig forretning.

Det gjør meg trist at det samtidig og til stadighet kommer påstander om triksing med tall og vekt. Som leder i Fiskarlaget har jeg ved en rekke anledninger kommentert denne typen medieoppslag på følgende måte:

  • La det ikke være tvil om at Norges Fiskarlag ikke aksepterer noen form for omgåelse av fiskeriregelverket.

Reglene gjelder for alle, og omgåelser rammer alle aktører i næringen, også fiskeressursen. Det blir imidlertid vanskelig å diskutere dette gjennom pressen når det fremmes påstander om at så vel fiskere som kolleger i fiskeindustrien opptrer på en slik måte at noen ikke kan delta i konkurransen uten å bryte regler.

Vi er tilhengere av at det skal drives en effektiv kontroll av virksomheten i næringa. Vi ser også fram til at det såkalte «kontrollutvalget» kan komme med sine forslag til forbedringer av systemet i løpet av høsten.

Avslutningsvis vil jeg bare peke på at den debatten som pågår i fiskeripressen basert på påstander og rykter uansett er skadelig.

Vi høster ettertraktede ressurser fra verdens beste blå åker. Jeg ønsker alle i næringen God påske, med ønske om fokus på verdiskaping og fortsatt bærekraftig forvaltning, og godt omdømme for norske fiskerier.

Kjell Ingebrigtsen, leder i Norges Fiskarlag