Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
05.03.2014

Skippermøte under Nor-Fishing

20. august i Trondheim

Norges Fiskarlag vil i samarbeid med Fiskeridirektoratet arrangere et skippermøte under fiskerimessa i Trondheim. Møtet holdes onsdag 20. august.

Det har blitt en tradisjon å arrangere slike møter i forbindelse med messa, siden mange fiskere er samlet da. Intensjonen med møtet er å utveksle erfaringer og synspunkter knyttet til regelverket for utøvelse av de ulike fiskeriene. Representanter fra Kystvakten vil også være tilstede i møtet.

Programmet er ikke helt klart, men møtet blir todelt, hvor problemstillinger knyttet til pelagiske fiskerier (notfiske) behandles i føste del av møtet, men fiskerier knyttet til hvitfisksektoren (trål og konvensjonelle redskaper) tas opp i siste del av møtet.

Assisterende generalsekretær Jan Birger Jøgensen (bildet) i Norges Fiskarlag ønsket velkommen til Skippermøte da det sist gang ble holdt under Nor-Fishing 15. august 2012. Han orienterte og informerte for en stor forsamling i samarbeid med direktoratet, Kystvakten og Sildelaget.

Nærmere informasjon om programmet og påmelding til årets møte kommer senere.