Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
22.05.2014

Skal resertifisere torsk og hyse

Har du innspill?

En omfattende prosess er nå i gang for å resertifisere torsk og hyse nord for 62°N etter Marine Stewardship Councils (MSC) standard for bærekraftig fiske.

Arbeidet utføes av DNV GL (tidl Veritas). Det er Norges Fiskarlag som er klientansvarlig for de norske MSC sertifiserte fiskeriene, og denne jobben skjer i et nært samarbeid med salgslagene,-Sjømatrådet og industrien.

Miljøsertifisering av torskefiskeriene ses på som svært viktig for å sikre god markedsadgang og premium-priser i de markedene hvor miljømerking av produktene er viktig.

Resertifiserringsarbeidet skal være ferdig til april 2015.

Se vedlagte annonse og mer informasjon om MSC og arbeidet som skal gjøes i annonsen.

Ta kontakt dersom du ønsker å delta i dette arbeidet.