Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
02.01.2015

Skaff deg sikkerhetsstyringssystem

- og bruk det!

Jurist Bjørn Kvello anbefaler Fiskarlagets sikkerhetsstyringssystem til våre medlemmer. Her bringer vi ett av mange eksempler som har kommet på hans bord som viser at systemet bør på plass før ny sesong.

Et av våre medlemmer var så uheldig at hans båt sank ved kai under et uvær. Båten fikk så store skader at den måtte kondemneres. Heldigvis hadde båteier tegnet kaskoforsikring. Han orienterte sitt forsikringsselskap om det som hadde skjedd og ble ikke lite overrasket da selskapet avslo å betale ut erstatning under forsikringen. Selskapet viste til forsikringsvilkårene der det framgikk at dersom et fartøy springer lekk mens det ligger flott, har båteier bevisbyrden. Det er altså båteier som må bevise at han har holdt fartøyet skikket for sikker seilas.

Båteier redegjorde for at han hadde hatt regelmessig vedlikehold på fartøyet og også hatt det på land for inspeksjon. Han anførte også at han hadde hatt regelmessig tilsyn med fartøyet når det lå ved kai. Han hadde imidlertid ikke nedskrevet noe, og kunne dermed ikke framvise dokumentasjon for hva som hadde blitt gjort.

Forsikringsselskapet viste til forsikringsvilkårene, og påpekte at de ikke kunne se at det hadde vært på plass et sikkerhetsstyringssystem slik som foreskrevet i vilkårene. Båteier kunne således ikke dokumentere det som han mente var gjort for å holde fartøyet skikket for seilas. Forsikrings­selskapet avslo derfor å utbetale noe under kaskoforsikringen.
Dersom vårt medlem hadde hatt et sikker­hetsstyringssystem på plass, ville han kunne ha dokumentert hva som var gjort med fartøyet slik at erstatning ikke ville blitt avslått.

I dette tilfelle var det snakk om en utbetaling på i overkant av kr. 200.000,-. Med Fiskarlagets sikkerhetsstyringssystem ville forsikringsselskapet ikke kunne nektet utbetaling.

Kravet om sikkerhetsstyringssystem fin­nes i skipssikkerhetsloven § 7. Innhold, om­fang og dokumentasjon skal være tilpasset rederiet og den aktiviteten det driver.

Vi er likevel glad for å kunne fortelle at vår bistand bidro til at vårt medlem likevel fikk utbetalt forsikring uten avkortning. Bakgrunnen er at Norges Fiskarlag påviste at selskapet ikke hadde framhevet sikkerhetsforskriften i forsikringsbeviset, kun i de generelle vilkårene. Dette er ikke i samsvar med forsikringsavtaleloven. Dette medførte at selskapet ikke kunne påberope seg sikkerhetsforskriften, og selskapet valgte å betale erstatning til båteier.

Vår oppfordring er derfor klar: Skaff deg og ta i bruk sikkerhetsstyringssystem snarest. Som medlem i Fiskarlaget kan du benytte deg av at vi har laget et slikt strukturert system til en fordelaktig pris.

Norges Fiskarlag har utviklet et eget sikkerhetsstyringssystem som tilbys våre medlemmer for kr. 500,-.

Prisen er kr. 3.500,- for ikke-medlemmer.