Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
22.11.2019

Skader omdømmet

Ministeren på årsmøtet

Omdømmet til norsk sjømatnæring skades når det avsløres fusk. Det sa han med henvisning til kongekrabbesaken som denne uken er omtalt i media, da han innledet på årsmøtet til Møre og Romsdal Fiskarlag.

Fiskeri- og sjømatminister Harald Tom Nesvik var invitert til å innlede om verdiskaping i Ålesund. Han var innom flere tema knyttet til dette og avsluttet med å uttrykke stor tillit til næringen.

Nesvik sier han i utgangspunktet ser at norsk sjømatnæring drives på en god måte, og var tydelig på at det er hans hovedinntrykk og tilnærming til næringen. Han var samtidig tydelig på at fusk skal slås ned på. Han henviste her til det som har kommet frem om ulovlig omsetning av kongekrabbe denne uken.

Fire sentrale tema

I sitt foredrag til årsmøtet var ministeren innom internasjonale handelsavtaler/Brexit, utnyttelse av restråstoff, fangst på nye arter og økt kvalitet.

Harald Tom Nesvik var også innom kvotemeldingen. Han gjentok at det nå er et ferdig arbeid fra regjeringen som er overlevert til Stortinget. Han ser for seg at høringsprosessen om meldingen er ferdig rundt påske neste år og at saken deretter behandles i Stortinget.

Han gjentok at målet med de foreslåtte endringene er at det skal bli forenkling for både utøvere og forvaltningen.

Han understreket også at hovedprinsippene i deltagerloven og Havressursloven skal ligge fast, med henvisning til regjeringens plattform fra Granavollen.

Brexit

Det vil være behov for en ny samarbeidsplattform når Storbritannia (UK) går ut av EU, og i samarbeid mellom UK, EU og Norge.

Han understreket også at det ikke er aktuelt for Norge å gå inn i en dialog der utgangspunktet er at vi som nasjon skal måtte avgi kvoter.

Nesvik har hatt flere møter med sine kolleger, både i EU og i UK og har også avtalt et møte med EUs nye fiskerikommisær som tiltrer 1. desember. Dette møtet skal være 12. desember.

Stort potensial

Prosjektleder fiskeri Janita Arhaug i NCE Blue Legasea innledet også under samme tema som fiskeri- og sjømatministeren. Hennes tema var knyttet til «Hvordan utnytte verdiene knyttet til restråstoff.»

Hun peker på at det er store verdier som kan hentes ut av restråstoffet.

Derfor arbeider hun i sin nåværende jobb med innovasjon mellom fiskeflåte, utstyrsleverandører og prosessindustri, der målet er å øke verdiskaping via å utnyttet restråstoffet.

Må gjøres skikkelig

Arhaug påpekte at selv om det er politiske signaler om å ta vare på 100 % av fisken, så er det også nødvendig å ha øye for at det må være marked for de ulike typene restråstoff.

Hun henviste da til at det fremdeles omtalesat fiskemel produsert om bord ikke er lønnsomt, noe det heller ikke var da hun selv var på sjøen for 30 år siden.

Arhaug viste til at det nå gjøres et samordnet arbeid for å se mer på markedsmulighetene for fiskemel.

Hun bad derfor om innspill fra aktører i næring som kan bidra til at de kan se hvilke tiltak som kan gjøres for å bidra til en positiv utvikling.

-Vi forstår ikke alt som dere utøver på havet ser. Del derfor innsikten dere har med oss, oppfordret hun.

Bildetekst: Janita Arhaug sier oppfatningen gjerne er at det er å kaste penger på havet dersom man ikke tar vare på alt fra fisken. Det må likevel være et marked for det vi skal videreutvikle, understreket hun i sitt foredrag til årsmøtet.