Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
17.01.2018

Sjømatrådet møtte styret

Renate Larsen orienterte

-Det skal satses i Norge i år, sa sjømatrådets Renate Larsen da hun onsdag fikk æren av å være sak 1 på Landsstyrets agenda i 2018. Larsen orienterte om organisering og finansiering av næringens felles markedsinstrument.

Norges Fiskarlags landsstyre møttes onsdag til sitt første møte i 2018. Møtet er også det første for styret som ble valgt på Landsmøtet i november i fjor.

Administrerende direktør Renate Larsen var inviterte til møtet for å gi en status og ha en dialog rundt den innsatsen som Norges sjømatråd gjør på vegne av fiskerne og den øvrige sjømatnæringen i Norge.

-Sjømatrådet er til for hele sjømatsektoren og ikke bare for dem som betaler eksportavgift, understreket Larsen i sin orientering.

Omorganisering

Renate Larsen ga en inngående orientering om hvordan sjømatrådets arbeid er lagt opp for de ulike aktørene i næringen og hvordan både strategi og organisering har blitt omorganisert det siste året.

Det er eksportavgiften, som nå er på 0,3 prosent, som finansierer arbeidet til sjømatrådet. Budsjettene til sjømatrådet har vært på mellom 450 og drøyt 500 millioner kroner i flere år. Det er som følge av det nedjusterte avgiftsnivået forventet et budsjett ned mot drøyt 400 millioner de kommende årene.

Norge i markedsmessig særstilling

-Sjømatrådets markedsstrategi har medført at norsk fisk har en unik posisjon i flere markeder.

Hun viste blant annet til at norsk makrell har en sterk posisjon i Japan som følge av at det følger markedsmidler med den norske fisken til landet. Dette blir dermed et konkurransefortrinn som gjør at norsk fisk står sterkt.

Norge bekymrer – skal satse

Godt over 90 prosent av sjømaten som tas på land i Norge går til eksport, med Danmark, Polen og Frankrike som de tre største enkeltmarkedene.

Renate Larsen påpekte at Norge er det fjerde største markedet for norsk sjømat og at det skal gjøres en ekstra innsats i Norge for 2018.

-En gjennomsnittlig 8. klassing spiser mer godteri enn fisk i løpet av en uke. Dette bekymrer oss kraftig, sa toppsjefen i Norges sjømatråd.

-Hele spekteret av sjømat skal synliggjøres i løpet av året. Også sild, påpekte hun. Det som er artig er at pelagisk fisk følger trendene i samfunnet og dette skal vi i et samarbeid med hele verdikjeden også arbeide i 2018 med for å forsøke å øke sjømatkonsumet innenlands.