03.08.2023

Sjømateksporten i juli

12,4 milliarder kroner

I juli eksporterte Norge sjømat for 12,4 milliarder kroner. Det er en økning på 928 millioner kroner, eller 8 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor. Hittil i år har Norge eksportert sjømat til en samlet verdi av 94,4 milliarder kroner. Det er en økning på 13 milliarder kroner, eller 16 prosent, sammenliknet med de syv første månedene i fjor.

-Verdiøkningen skyldes også denne måneden i stor grad en svak norsk krone, selv om den styrket seg noe i juli, sier Christian Chramer, administrerende direktør i Norges sjømatråd.

-Det har vært en prisøkning for produkter som fersk filet av laks, klippfisk av torsk og fryst hel makrell, og det bidrar til en svært positiv julimåned. Samtidig har vi eksportert noe mindre torsk, sei og sild sammenlignet med i fjor, forklarer Chramer i sjømatrådets pressemelding for eksporten i juli.

For en rekke produkter har prisveksten målt i utenlandsk valuta stoppet opp.
Målt i euro er eksportprisen på fersk hel laks den samme som for 12 måneder siden, mens eksportprisen på fersk hel ørret er hele 28 prosent lavere enn juli i fjor.

 • De største markedene for norsk sjømateksport i juli var Polen, Danmark og USA
 • Det ble eksportert sjømat til totalt 106 land i juli. Dette er seks færre enn samme måned i fjor.

Fersk torsk til europeiske markeder

 • Norge eksporterte 2 950 tonn fersk torsk til en verdi av 147 millioner kroner i juli
 • Verdien økte med 23 millioner kroner, eller 18 prosent, sammenlignet med juli i fjor
 • Det er en vekst i volum på 18 prosent
 • Danmark, Tyskland og Nederland var de største markedene for fersk torsk i juli

Mens det i fjor ikke ble eksportert oppdrettstorsk i juli, ble det eksportert 318 tonn fersk hel oppdrettstorsk i juli i år til en verdi av 20 millioner kroner. Dette tilsvarer 11 prosent av eksporten av fersk torsk målt i volum.

Fryst torsk går godt i Storbritannia

 • Norge eksporterte 3 289 tonn fryst torsk til en verdi av 206 millioner kroner i juli
 • Verdien falt med 44 millioner kroner, eller 18 prosent, sammenlignet med juli i fjor
 • Volumet falt med 27 prosent
 • Storbritannia, Vietnam og Kina var de største markedene for fryst torsk i juli

Eksporten av fryst torsk til Storbritannia fortsetter å øke. Totalt 1 300 tonn fryst torsk ble eksportert til Storbritannia i juli, 6 prosent mer enn juli i fjor, med vekst for både fryst hel og fryst filet av torsk.
Hittil i år er det blitt eksportert 10 000 tonn fryst torsk til Storbritannia, og vi må helt tilbake til 2002 for å finne et høyere eksportvolum av fryst torsk til Storbritannia etter årets syv første måneder.

Verdiøkning for klippfisk

 • Norge eksporterte 4 839 tonn klippfisk til en verdi av 387 millioner kroner i juli
 • Verdien økte med 31 millioner kroner, eller 9 prosent, sammenlignet med juli i fjor
 • Volumet falt med 9 prosent
 • Portugal, Brasil og Den dominikanske republikk var de største markedene for klippfisk i juli

For klippfisk av torsk endte eksportvolumet på 2 100 tonn, opp 22 prosent, eller 375 tonn fra samme måned i fjor. Eksportverdien økte med 74 millioner kroner, til 254 millioner kroner.

Eksportvolumet for klippfisk av sei endte på 2 500 tonn, ned 22 prosent, eller 700 tonn fra samme måned i fjor. Eksportverdien for klippfisk av sei endte på 116 millioner kroner, 33 millioner kroner lavere enn i fjor.

Portugal hadde størst verdivekst denne måneden, med en økning i eksportverdi på 80 millioner kroner, eller 57 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor. All klippfiskeksporten til Portugal var torsk i juli.

Verdifall for saltfisk

 • Norge eksporterte 999 tonn saltfisk til en verdi av 73 millioner kroner i juli
 • Verdien falt med 5 millioner kroner, eller 6 prosent, sammenlignet med juli i fjor
 • Volumet falt med 16 prosent
 • Portugal, Italia og Canada var de største markedene for saltfisk i juli

Hittil i år har det blitt eksportert 20 100 tonn saltfisk, 9 prosent mindre enn i fjor. Eksportverdien har imidlertid økt 12 prosent, fra 1,47 til 1,65 milliarder kroner.

Verdiøkning for tørrfisk

 • Norge eksporterte 109 tonn tørrfisk til en verdi av 30 millioner kroner i juli
 • Verdien økte med 7 millioner kroner, eller 31 prosent, sammenlignet med juli i fjor
 • Volumet falt med 16 prosent
 • Italia, USA og Nigeria var de største markedene for tørrfisk i juli

Italia hadde størst verdivekst denne måneden, med en økning i eksportverdi på 10 millioner kroner, eller 105 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor. Eksportvolumet til Italia endte på 62 tonn, noe som er 55 prosent høyere enn samme måned i fjor.

Lave fangster av sild

 • Norge eksporterte 8 150 tonn sild til en verdi av 153 millioner kroner i juli
 • Verdien falt med 9 millioner kroner, eller 5 prosent, sammenlignet med juli i fjor
 • Volumet falt med 34 prosent
 • Nederland, Polen og Litauen var de største markedene for sild i juli

Sildeeksporten i juli preges av at det har vært et utfordrende nordsjøsildefiske med betydelig lavere fangster. Så lang i år er det landet 56 000 tonn, mot 95 000 tonn i samme periode i fjor. Det har ikke vært eksportert så lite sild i juli siden 1990.

Prisnivået på sildeproduktene ligger godt over samme periode i fjor, men har stagnert sammenlignet med foregående måneder. Samtidig er prisene på både nordsjøsild og norsk vårgytende sild betydelig høyere på første hånd.

 • Så langt i år ligger snittprisen på nordsjøsild fra fisker på 8,90 kroner, mot 6,37 kroner i fjor. Det er en økning på 40 prosent.
 • For norsk vårgytende sild er snittprisen fra fisker 7,89 kroner, mot 6,98 kroner i fjor. Det er en økning på 13 prosent.

Lavsesong for makrell

 • Norge eksporterte 6 716 tonn makrell til en verdi av 151 millioner kroner i juli
 • Verdien falt med 1 million kroner, eller 1 prosent, sammenlignet med juli i fjor
 • Volumet falt med 15 prosent
 • Nederland, Egypt og Sør-Korea var de største markedene for makrell i juli

Juli er lavsesong for eksport av makrell fra Norge, og juli er siste måned før makrell fra årets makrellsesong sendes ut til markedene.
Makrellfangstene landet i Norge er så langt i år på nivå med fjoråret. 61 000 tonn i år, mot 62 500 tonn i 2022.

Også for makrell ligger prisene godt over samme periode i fjor, og for juli måned var snittprisen på 22,45 kroner per kilo. Dette er den høyeste snittprisen som er oppnådd for norsk makrell i en enkeltmåned.
Samtidig er prisene på makrell til fisker også høyere enn i fjor. Så lang i år er snittprisen her på 15,33 kroner per kilo, mens den i samme periode i fjor var på 14,53 kroner. Det er en økning på 5,5 prosent.

Økte eksportvolumer for kongekrabbe

 • Norge eksporterte 247 tonn kongekrabbe til en verdi av 111 millioner kroner i juli
 • Verdien økte med 51 millioner kroner, eller 86 prosent, sammenlignet med juli i fjor
 • Det er en vekst i volum på 127 prosent
 • Hongkong SAR, USA og Sør-Korea var de største markedene for kongekrabbe i juli

Økningen i eksporten av rød kongekrabbe er drevet av et godt fiske i juli med økte landinger, samt at det sammenlignet med i fjor er en økt eksport av levende rød kongekrabbe til Asia og USA.

Eksporten av levende kongekrabbe økte med 124 tonn, en økning på 131 prosent. Målt i verdi økte denne eksporten med 103 prosent, eller 49 millioner kroner.

På samme tid i fjor var det store utfordringer i eksporten av levende rød kongekrabbe til Asia grunnet stengt luftrom over Russland. Men eksporttallene for juli i år viser at eksporten nå er på nivå med rekordåret 2021.

 • Samtlige asiatiske markeder øker sammenliknet med juli i fjor, men det var Hongkong SAR som hadde størst verdivekst denne måneden. Der var økningen på 27 millioner kroner til 35 millioner kroner, eller 326 prosent.
  Eksportvolumet endte på 87 tonn, som er 296 prosent over juli i fjor, sier sjømatanalytiker Josefine Voraa.

Nedgang i eksporten av snøkrabbe i juli

 • Norge eksporterte 111 tonn snøkrabbe til en verdi av 12 millioner kroner i juli
 • Verdien falt med 20 millioner kroner, eller 63 prosent, sammenlignet med juli i fjor
 • Volumet falt med 51 prosent
 • USA, Canada og Indonesia var de største markedene for snøkrabbe i juli

USA hadde størst verdivekst denne måneden, med en økning i eksportverdi på 9 millioner kroner, sammenlignet med samme måned i fjor. Eksportvolumet til USA endte på 80 tonn.

Sterkt volumfall i rekeeksporten

 • Norge eksporterte 902 tonn reker til en verdi av 70 millioner kroner i juli
 • Verdien falt med 40 millioner kroner, eller 36 prosent, sammenlignet med juli i fjor
 • Volumet falt med 62 prosent
 • Sverige, Storbritannia og Finland var de største markedene for reker i juli

Verdifallet på reker i juli skyldes en eksportnedgang av fryste industrireker til Island. I fjor gikk det 1 143 tonn industrireker, mot ingenting i juli i år.

Ukraina er nå det 6. største markedet for norske reker. Der fortsetter veksten vi har sett hittil i år for fryste kokte skallreker, og landet hadde den største verdiveksten for reker i juli.

 • I juli i år ble det eksportert reker til Ukraina for 6,1 millioner kroner, det er 5 millioner kroner, eller 542 prosent, sammenliknet med samme måned i fjor. Eksportvolumet endte på 101 tonn, noe som er 494 prosent høyere enn samme måned i fjor, sier sjømatanalytiker Josefine Voraa.