Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
07.01.2020

Sjømatdobling i 2030

Ser mot 200 milliarder

Norsk sjømateksport kan allerede i løpet av de ti neste årene dobles fra dagens nivå – til 200 milliarder. Det var vyene som ble lagt frem da Norges sjømatråd tirsdag sin årstallkonferanse i Oslo.

Det ble både sett bakover mot den nye eksportrekorden i 2019 – og fremover mot hva som vil utfordre næringen i årene som kommer.

Kjernetallene for 2019:

Et gjennomgangstema under dagskonferansen i Oslo var fokus på bærekraft og miljø, samt trender og utviklingstrekk.

Dobling på ti år?

Veksten de ti siste årene har vært på om lag seks milliarder kroner i året. Sjømatrådets analyse viser en lignende trend for det kommende tiåret.

Administrerende direktør Renate Larsen i Norges sjømatråd dro dermed spennende linjer fremover for videre utvikling og vekst for sjømatsektoren.

Hun viste til at eksportverdien er doblet fra 50 milliarder til mer enn 100 milliarder på bare åtte år. Hun mener det er grunnlag for å si at vi kan se for oss en lignende dobling frem mot 2030.

-Jeg tror det er mulig, sa Larsen og viste til at verdensmarkedet har høy tillit til produkter fra Norge.

Larsen viser blant annet til at vi med dagens sjømatvolum og fokus på at norsk sjømat er bærekraftig forvaltet kan hente ut en betydelig merpris på sjømaten.

Sterk på produkt, svak på marked

Norges sjømatråd gjør en rekke studier og analyser av de ulike markedene, både innen oppdrett og villfisk. Trendene viser at spesielt unge forbrukere setter klima, miljø, helse og sunnhet høyt. Koblet med Norge som merkevare, peker sjømatrådet på at det dermed ligger et stort potensial for videre utvikling og vekst.

Det ble pekt på at Norge har tatt gode steg når det gjelder økt fokus på marked. Norge har tradisjonelt vært mest opptatt av råvaren og ikke så mye på marked og produktutvikling.

Det ble pekt på at antall markeder og land som nå kjøper norsk sjømat øker.

Tom-Jørgen Gangsø i Sjømatrådet viste blant annet til at næringen evnet å snu seg kjapt da volumet i det russiske markedet falt.

-Norge har blitt langt bedre på å utvikle nye markeder, pekte han på og viste til at 149 land i verden kjøpte norsk sjømat i 2019.