Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
05.04.2023

Sjømat går godt

Eksport-tall 1. kvartal

Norge eksporterte sjømat for 41,4 milliarder kroner i første kvartal. Dette er en økning på 7,4 milliarder kroner, eller 22 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor.

– Norsk sjømateksport har lagt bak seg et verdimessig historisk sterkt kvartal. En betydelig svakere norsk krone og prisvekst i markedene på arter som laks, torsk, ørret, sei og sild er hovedforklaringen til veksten. Det førte blant annet til at eksportverdien i mars ble tidenes høyeste i en enkeltmåned, sier administrerende direktør i Norges sjømatråd, Christian Chramer i en kvartalsoppsummering.

– Jeg er fornøyd med at sjømat fra Norge forsetter å være populært verden rundt. Norsk sjømat er bærekraftig og et godt matvalg for folk i alle aldre og land, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap).

Matvareinflasjon og svak krone

– Det er mange verdirekorder i første kvartal, blant annet for laks og i hvitfiskkategorien, men når vi ser bak tallene, er det ikke like lystig. En sterk matvareinflasjon og den svake kronen forklarer en god del av verdiveksten, og i tillegg faller eksportvolumet av torsk og laks, noe som bidrar til å løfte prisene, understreker Chramer.

Den svake kronen bidro alene til å løfte eksportverdien med om lag 3 milliarder kroner i første kvartal, mens økte priser i markedene bidro med 6 milliarder kroner. Volumfallet trakk på sin side ned eksportverdien med om lag 1,8 milliarder kroner.

– Verdenshandelen preges også i 2023 av krig og uro i verdensøkonomien, så vi lever fortsatt i krevende tider. Dette merkes ute i markedene hvor forbrukerne nå for alvor opplever at kjøpekraften svekkes, sier Christian Chramer.

Størst verdivekst til USA

USA hadde størst verdivekst i første kvartal, med en økning i eksportverdien på 1 milliard kroner, eller 40 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor. Dermed fortsetter den sterke utviklingen som vi har sett den siste tiden.

Det er særlig laks som løfter eksportverdien til det amerikanske markedet, men også ørret og fryst snøkrabbe har lagt bak seg et godt kvartal.

– Det er positivt at USA er et sterkt vekstmarked for flere arter i første kvartal. For kongekrabbe og snøkrabbe er USA ett av de største markedene dette kvartalet, med vekst både i verdi og volum, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

  • I første kvartal var det volumnedgang for viktige hvitfiskarter som torsk og hyse, mens snøkrabbe, sei og makrell opplevde vekst i volumet i første kvartal.

Sterkt kvartal for skrei

Til tross for lavere kvoter, mye dårlig vær og et sent skreiinnsig ble det et verdimessig rekordkvartal for fersk hel skrei. Høy inflasjon og lavere tilførsel bidro til veksten i norske kroner.

– Volumet til vårt viktige skreimarked Spania har likevel økt betydelig i første kvartal, og 2023 kan bli tidenes skreisesong i Spania. I utfordrende økonomiske tider er det ekstra gledelig at etterspørselen etter skrei holder seg så sterkt ute i de viktige europeiske markedene, sier Chramer.

Polen, USA og Danmark var de største markedene for norsk sjømateksport i første kvartal.

Historisk høy eksportverdi i mars

Eksportverdien i mars endte på 15,7 milliarder kroner. Det er en økning på 3,2 milliarder kroner, eller 26 prosent, sammenlignet. med samme måned i fjor.

Dette er rekordhøy eksportverdi for norsk sjømat i en enkeltmåned og 561 millioner kroner høyere enn forrige rekordmåned, som var i oktober 2022.

Les detaljer om årets første kvartal og tallene for mars hos Sjømatrådet.