Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
10.02.2015

Sjøbein komplett

Nytt ansikt i Sett Sjøbein

Rekrutteringsprosjektet Sett Sjøbein er nå styrket ved ansettelsen av Silje Båtsvik Risholm som rådgiver. Hun får kontor i Trondheim.

Sett Sjøbein er sjømatnæringens eget verktøy for å styrke næringens konkurranseevne ved å jobbe for å øke rekrutteringen til og heve kompetansen i næringen.

Silje Båtsvik Risholm kommer fra en stilling som karriererådgiver på Norges Handelshøgskole i Bergen der hun blant annet har jobbet for å få studenter til å se mulighetene for å gjøre internasjonal karriere.

Hun har erfaring fra næringen gjennom salg i Lerøy rettet mot Asia, som markedsassistent for sjømatrådet og prosjektleder i Innovasjon Norge.

-Ansettelsen av Silje er en viktig styrking av sekretariatet til Sett Sjøbein, sier leder Janita Arhaug.

– Hun har en spennende bakgrunn og vi har stor tro på at hun vil tilføre viktig kompetanse til Sett Sjøbein i jobben med nettverksbygging mellom marin næring og utdanningsinstitusjonene.

Delt kontor

Sekretariatet i Sett Sjøbein var tidligere samlet i lokalene til Norges Fiskarlag i Trondheim. Silje Båtsvik Risholm skal heretter holde til i lokalene i Trondheim, sammen med de to andre kollegene fra FHF-systemet som også er lokalisert i Trøndelag. Janita Arhaug bor i Ålesund og har kontor ved FHFs avdeling på Sunnmøre.

Ambisjoner

Den nye lederen i Sett Sjøbein Janita Arhaug ble i desember i fjor hentet fra Møre og Romsdal Fiskarlag og sier hun har en ambisiøs agenda for arbeidet på vegne av næringen.

Rekruttering, ikke minst rekruttering av rett kompetanse, er viktig for næringens fortsatt lønnsomme utvikling, og Sett Sjøbein er et sentralt verktøy for å nå målene på feltet.

Næringstilknytningen skal styrkes, aktivitetene skal i enda større grad rettes mot konkretiserte målsetninger, og ikke minst skal næringens kompetanse både kartlegges, synliggjøres og videreutvikles.

Sett Sjøbein har de siste årene markert seg under utdanningsmessene som holdes langs hele kysten. Også i 2015 deltar Sett Sjøbein aktivt for å «selge» næringen til ungdom som er på leting etter inspirasjon og opplysninger om karrierevalg.

For mer informasjon se: www.settsjobein.no