Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
01.02.2022

«Sjekk sjarken»

Sikkerhetskampanje

Sjøfartsdirektoratet har frem til midten av februar sin sikkerhetskampanje «Sjekk sjarken». Direktoratets inspektører vil i denne perioden møte sjarkeiere langs hele norskekysten. Og påleggsblokka, den pakkes bort.

– Dette er en strålende kampanje der inspektørene setter seg ned og snakker sikkerhet med de som har sitt daglige virke om bord – og det uten påleggsblokka, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Selnes Skjæran.

• Les mer om «Sjekk sjarken» her, og skriv ut din egen  sjekkliste 

Den minste sjarkflåten i fokus

Fra 1. – 14. februar rettes fokuset mot sikkerheten om bord i fiskefartøyene under 15 meter – flåten med størst risiko for ulykker.

– Sikkerhet er det aller viktigste vi jobber med, og vi må prøve å luke unna de små fellene som man ikke ser i det daglige, legger ministeren til.

Yrkesfisker Dag Jone Tollevik fra Haugesund mener sjekklisten som nå deles ut er et godt verktøy.

– Man må gjøre det enkelt og greit. I stedet for å gå gjennom lange lister, er dette noe som er mye enklere og gjennomførbart for en fisker, sier han.

Rekordmange besøk i 2019

I 2019 besøkte inspektørene i direktoratet over 200 sjarker mens kampanjen pågikk. Koronapandemien stoppet fysiske sjekk sjarken-besøk både i 2020 og i 2021, men de neste to ukene vies det ekstra oppmerksomhet til flåten som trenger det mest.

– Vårt mål er å redusere antall ulykker for alle som har sitt virke på sjøen. Vi jobber for at alle skal komme trygt hjem til sine kjære etter endt arbeidstur, sier Torleif Løvvig Bertelsen, senioringeniør i underavdeling fiskefartøy.