Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
28.01.2019

«Sjekk sjarken din» i Måløy

Kampanje ut januar

Sjøfartsdirektoratets sikkerhetskampanje rettet mot sjarkflåten fortsetter ut denne uken. Sist uke møttes 13 sjarkfiskere i Måløy for dagsmøte om sjarksikkerhet.

«Sjekk sjarken din» er årets sikkerhetskampanje fra Sjøfartsdirektoratet. Informasjonskampanjen er rettet mot fiskeflåten under 15 meter. Bakgrunnen for kampanjen er gruppens utsatte risikobilde.

– Vi kommer om bord med en sjekkliste som legges igjen til fiskeren, men uten pålegg og pekefinger, sa Hilde Stange i fiskefartøyavdelingen da vi omtalte kampanjen i starten av desember i fjor. 

Mange i Måløy

Sist uke var Kenneth Nordanger Fjeldskår fra Sjøfartsdirektoratet i møte med lokale sjarkfiskere, etter invitasjon og initiativ fra Magnar Aasebø i Vest-Norges Fiskesalgslag.

– Det var en innholdsrik, informativ og læerik dag, sier Henriette Skaar i Fiskarlaget, som også deltok i møtet. Den daglige lederen i Sogn og Fjordane Fiskarlag berømmer både direktoratet og salgslaget for sine initiativ.

– Det er nyttig og viktig med denne typen arbeid, og jeg må også berømme fiskerne som prioriterer å delta på møtet. Det viser at våre fiskere er bevisst på risikobildet i arbeidet sitt og ønsker å ha god ballast med seg når de er på havet, sier hun.

Sjekkliste

I forbindelse med «Sjekk sjarken din» har Sjøfartsdirektoratet laget en tosidig sjekkliste med tips for en generell og daglig sikkerhetssjekk om bord.

– Det laminerte arket er derfor lett å ha liggende som en god og bevisstgjørende sjekkliste, sier Henriette Skaar.

Godt oppmøte

De 13 sjarkfiskerne som deltok i møtet er fra hele Sogn og Fjordane. Deltagerne ble oppfordret til å invitere Sjøfartsdirektoratet ombord i båten for å gjennomgå sikkerhet på arbeidsplassen sin og få råd om hva som kan gjøres bedre.

– Mitt inntrykk er at denne typen møter bidrar til å øke den gjensidige forståelsen av hverandres funksjon og hverdag, og at dialog med Sjøfartsdirektoratet bedrer forståelse og aksept fra fiskernes side for kontrollen som foretas om bord og for de ikke alltid ønskede påleggene som gis, sier Henriette Skaar.

«Plag» direktoratet

Sjøfartsdirektoratets januarkampanje avsluttes kommende fredag.
Vår oppfordring er at både medlemmer og ikke-medlemmer tar initiativ til å etablere gode egne sikkerhetsrutiner, og benytter invitasjonen fra direktoratet til å øke egensikkerheten om bord.

Les oppslaget med Hilde Stange med bakgrunnsinformasjon om kampanjen