Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
03.05.2017

Sjarkbekymret

SUROFI-årsmøtet

Svikt i lokale fiskerier er i ferd med å marginalisere sjarkflåten på Møre. Dette og salgslagenes nye kontrolloppgaver dominerte styreleder Knut Støbakks åpningstale på SUROFI-årsmøtet i Ålesund onsdag.

Havfiskeflåten tilfører mer enn 90 prosent av råstoffet som nå leveres i Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag (SUROFI) sitt distrikt. Det opplyste styreleder Knut Støbakk i sin åpningstale til årsmøtet i salgslaget.

Han er bekymret for svikten i ferske landinger fra kystflåten, men uttrykker forståelse for at den mindre flåten går nordover for å være sikret å få sine kvoter. Samtidig har det vært mindre torsk, lite sild og mindre sei tilgjengelig de siste årene. Han er derfor optimistisk over at det i Nordsjøen pr uke 16 gjenstår et kvantum på 34 000 tonn sei.

-Spørsmålet er vel hvor lenge vi har en sjarkflåte som tilfører ferskt råstoff til de få ferskfisk-kjøperne som er igjen, sa styrelederen.

Kontroll

Fiskeridirektør Liv Holmefjord skal under møtet i Ålesund holde et foredrag om salgslagenes rolle i kontrollvirksomheten.

Knut Støbakk sier han ser med uro på salgslagene på sikt ser ut til å skulle overta den fysiske kontrollen ute på mottak og ikke bare over seddel som i dag.

Han viste til at landingsforskriften pålegger salgslagene den nye kontrollen og han tror ikke styret vil motsette seg dette når saken skal behandles av SUROFI i juni.

Støbakk setter imidlertid spørsmålstegn ved hvordan det praktisk skal løses. Han viser til at forskriften pålegger kontroll av en rekke forhold som merking og lagring foruten vekt og adskillelse. Når Fiskeridirektoratet har forventning om at inntil 15 prosent av alle landinger skal kontrolleres vil dette innebære en kraftig oppbygging av kapasiteten for SUROFIs del. Knut Støbakk anslår dette til å omfatte om lag 1600-1700 kontroller årlig.

-Jeg lurer på hvor mange kontrollører som skal til i SUROFI og ikke minst i Råfisklaget, påpekte styrelederen.

Vil ha signatur

Med Liv Holmefjord i salen passet også Knut Støbakk på å utfordre fiskeridirektøren på at han opplever direktoratet som tilbakeholden med å innføre elektronisk signatur av seddel.

-I dag foregår nesten all signering elektronisk. Til og med Skatteeetaten har innført dette, og da kan det ikke være slik at fiskerinæringa ikke skal få tatt dette hjelpemiddelet i bruk. Jeg håper det blir innført snart, sa Støbakk med adresse til Holmefjord.

2016-tallene

SUROFI omsatte i 2016 for 2,34 milliarder, som er 50 millioner mindre enn toppåret 2015

  • Det var sterk volumnedgang på sei i 2016 med 17 000 tonn mindre levert enn året før
  • Torsk var opp nær 6 000 tonn i 2016
  • Hyse om lag 7 000 tonn opp fra 2015