Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
23.10.2019

Sikkerhetsprisen 1998

Arne R. Silseth

Arne R. Silseth ble på Landsmøtet i 1998 tildelt Sikkerhetsprisen for sitt omfattende arbeid i Norges Fiskarlag med sikkerhet og HMS-arbeid for norske fiskere.

Arne R. Silseth kom fra en stilling i Norsk Folkehjelp da han begynte å arbeide i Norges Fiskarlag i 1965. Han hadde mer enn 30 års fartstid i organisasjonen da han i 1998 ble tildelt Sikkerhetsprisen.

I Norsk Folkehjelp arbeidet han blant annet med oppdrag inn mot ulykker, også mot fiskeri.

-Det slo meg hvor ulikt forholdene var for fiskeriene i forhold til det øvrige samfunnslivet, både i forhold til sosiale ordninger og giverglede i forbindelse med forlis og ulykker.

Han forteller at det var dårlig med forsikringer og andre sosiale ytelser og at folk i sterk grad ble hardt rammet av ulykkene. Det ble holdt innsamlinger for å støtte etter større ulykker og tendensen var at oppmerksomheten var størst knyttet til store ulykker og mindre rundt ulykker med mindre fartøy.

Silseth arbeidet med sikkerhet på ulike områder i Fiskarlaget. Som sekretær for fiskarkvinnelaget fikk han også arbeidet tett med fagområdet, siden fiskarkvinnene alltid har hatt et sterkt engasjement for sikkerhet på havet.

-Jeg setter stor pris på å ha blitt tildelt Sikkerhetsprisen.