Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
17.01.2019

Settes på vent

Organisasjonssaken

Fiskarlaget Nord setter prosess knyttet til Nord-Norges Fiskarlag på vent. Dette er klart etter et styremøte i Fiskarlaget Nord.

Pressemelding:

Fiskarlaget Nord viser til den pågående prosessen mellom Fiskarlaget Nord og Nordland Fylkes Fiskarlag knyttet til en eventuell etablering av et Nord-Norges Fiskarlag.

Styret i Fiskarlaget Nord har den 16.januar 2019 behandlet spørsmål om hvorvidt det skal legges opp til sammenfallende årsmøter i Fiskarlaget Nord og Nordland Fylkes Fiskarlag i 2019. Dette med sikte på å skulle gå sammen for å konstituere det nye Nord-Norges Fiskarlag. Det er lagt til grunn at en beslutning om å arrangere felles årsmøter krever rimelig trygghet om at en sammenslåing vil finne sted.

Med utgangspunkt i status i forhandlingene finner ikke styret i Fiskarlaget Nord at det er grunnlag for å konkludere med at en sammenslåing er så næliggende at felles årsmøter bør arrangeres. Det legges fra Fiskarlaget Nord følgelig opp til at årsmøter i Fiskarlaget Nord og Nordland Fylkes Fiskarlag arrangeres separat og på ordinæ måte.

Styret er ikke avvisende til videre dialog med Nordland Fylkes Fiskarlag om sammenslåing, men mener det er naturlig at en eventuell videre prosess tas opp etter de respektive årsmøter i 2019, der begge lagene får anledning til å gjøre nødvendige avklaringer.

Styret i Fiskarlaget Nord ser det som riktigst og nå prioritere å følge opp medlemmenes interesser på andre områder. Det vises spesielt til de avgjørende viktige prosesser knyttet til oppfølgingen av Eidesen-utvalgets innstilling og den ventede stortingsmeldingen om et nytt kvotesystem.