Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
23.03.2020

Setter ned rentene

Innovasjon Norge

Innovasjon Norge har mandag satt ned sine renter. Tiltaket er ett av flere nye tiltak i den aktuelle situasjonen.

– Næringslivets behov for tilgang på kapital og likviditet er kritisk. Derfor er det viktig at Innovasjon Norge fortløpende vurderer hvordan de best kan tilpasse sine virkemidler til det som nå skjer rundt i landet, sier næringsminister Iselin Nybø.

Innovasjon Norge setter ned rentene med 1 prosentpoeng på lavrisikolån og 1,25 prosentpoeng for risikolån. Renteendringen gjennomføres for nye lån fra 23. mars og for løpende lån fra 15. april. De vil tilby avdragsutsettelse, og en rekke prosesser er forenklet for at det skal bli enklere å utnytte Innovasjon Norges låne- og tilskuddsrammer.

I tillegg økes oppstartlån fra maksimalt 1,5 millioner kroner, til 2 millioner, uten at det stilles økte krav til kausjon eller egenkapital.

Les mer om alle tiltakene her.

– Dette er et viktig akutt-tiltak for å bedre likviditeten, men vi jobber også med ytterligere tiltak i departementet. Det kommer mer. Det jobber vi med, sier næringsminister Iselin Nybø.

Bråbrems overalt

Krisen har allerede fått umiddelbare konsekvenser for norsk næringsliv i hele Norge. De strenge tiltakene for å stoppe smittespredningen medfører at mange bedrifter reduserer sin aktivitet kraftig eller stenger ned virksomheten helt. I tillegg melder NAV melder om rekordstore permitteringstall.

– Nå er det bråbrems overalt samtidig, og mange har allerede problemer med å betale regningene sine. Da er det spesielt viktig å bidra til at levedyktige bedrifter kommer seg gjennom denne tøffe tiden, slik at folk fremdeles har jobber å gå til når denne krisen er over, sier Nybø.

Forskningsrådet tilrettelegger

De økonomiske tiltakene regjeringen allerede har iverksatt er omfattende. Nylig ble det klart at staten stiller med 100 milliarder kroner i garantier og lån (lenke) for å hjelpe kriserammede bedrifter. Før helgen ble det også varslet nye tiltak rettet mot vekst- og oppstartsbedrifter.

Forskningsrådet gjør nå tiltak for å tilrettelegge for næringslivet. Blant annet innfører Forskningsrådet løpende mottak av innovasjonsprosjekter (IPN) og korter ned behandlingstiden for SkatteFUNN slik at alle som sender inn en søknad nå eller før sommeren vil få svar i løpet av tre uker.

– Jeg er glad for at Forskningsrådet nå vil legge til rette for at bedrifter raskt kan få muligheten til å starte opp forsknings- og innovasjonsprosjekter. Da kan bedriftene både opprettholde aktivitet som er viktig i 2020 og være bedre stilt til å møte hverdagen når krisen er over sier næringsminister Iselin Nybø.

Les mer om Forskningsrådets tiltak her

 

Har din bedrift spørsmål og innspill som følge av koronakrisen? Innovasjon Norge etterlyser innspill fra bedrifter om utfordringer som følge av koronakrisen.

Innovasjon Norge kan ellers tilby avdragsutsettelse på lån, samt andre tiltak, og ber bedrifter om å ta kontakt om utfordringer som følge av koronakrisen.

Les mer hos Innovasjon Norge

Innovasjon Norge er staten og fylkeskommunenes viktigste verktøy for verdiskapende næringsutvikling i hele landet. På landbruksområdet forvalter Innovasjon Norge virkemidler for investering, bedriftsutvikling, nettverk og kompetanse.