Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
26.06.2017

Seniorrådgiver, ressurs

Stilling ledig

Norges Fiskarlag søker rådgiver som vil få ansvar og arbeidsoppgaver for saksområder knyttet til fagområdet ressurs. Søknadsfrist er 10. august.

Norges Fiskarlag arbeider hardt for å bidra til at norske fiskers vilkår og arbeidsforhold skal være gode og fremtidsrettede. Vi er tett på næringen og skal være myndighetens fremste premissleverandør i utformingen av norsk fiskeripolitikk. Vi søker kandidater som blir motivert av vårt samfunnsoppdrag og som samspiller godt med medlemmer, myndigheter, næringslivsaktører og andre interessenter, for å sikre en bærekraftig utvikling av næringen.

Til fagområdet Ressurs søker vi nå etter en engasjert og tydelig rådgiver som vil få ansvar og arbeidsoppgaver for saksområder knyttet til følgende fagfelt;

 • Kvote- og reguleringssaker innenfor bl.a. torsksektoren, krabbe/skalldyr, sjøpattedyr, tang og tare
 • Klima- og havmiljøspørsmål, herunder marint vern, marin forsøpling/avfall, petroleumsforurensning
 • Konkurrerende bruk av sjøareal, herunder petroleumsvirksomhet, havvindmøller, oppdrett mv.
 • Regulering av fisket mellom redskaper og rapporteringsordninger
 • Deltakelse i nasjonale og internasjonale fora og utvalg på vegne av næringen

Kvalifikasjoner

 • Høyere relevant utdanning på masternivå
 • Relevant erfaring fra fiskeri- og havbruksnæringen
 • God oversikt og innsikt i næringen
 • Gjerne erfaring fra offentlig forvaltning og myndighetskontakt
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Personlige egenskaper

 • Samfunnsengasjert
 • Tar ansvar, viser initiativ og gjennomfører
 • Er analytisk og nøyaktig
 • Samarbeidsorientert og skaper resultater sammen med andre
 • Tenker helhetlig og deler kunnskap

Vi kan tilby

 • Utfordrende og interessante oppgaver på et prioritert og spennende fagområde
 • En organisasjon i kontinuerlig utvikling
 • Selvstendige arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø
 • Konkurransedyktige betingelser

For nærmere informasjon kan du kontakte Norges Fiskarlag ved assisterende generalsekretær Jan Birger Jørgensen, tlf 930 44 346 eller vår rådgiver i Headvisor, Kirsti Kalseth Sjøhaug, tlf. 977 31 680.

Alle henvendelser behandles konfidensielt.

Søknadsfrist: 10.08.17

Se hele utlysningen hos Headvisor og søk på stillingen: Søknadsskjema 

Om organisasjonen

Norges Fiskarlag ble stiftet i 1926 og er en fag- og interesseorganisasjon for norske fiskere. Vi er en politisk uavhengig, faglig landsorganisasjon som bygger på frivillig medlemskap av fiskere og båteiere gjennom fylkesfiskarlag og faglige gruppeorganisasjoner. Vi har medlemmer langs hele kysten.. Organisasjonen består av en hovedadministrasjon i Trondheim, samt fylkesfiskarlag og gruppeorganisasjoner (som er spredt langs hele kysten) med sine tilknyttede lokallag.

Mer om oss her på www.fiskarlaget.no