Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
03.05.2014

Seminar om sjødeponi

Holdes på Stortinget

Må vi velge mellom miljø og mineraler? Dette spøsmålet er utgangspunkt for et-åpent Stortingsseminar om sjødeponi som holdes tirsdag-10. juni. kl 10.15 til kl 12.30.

Norges Fiskarlag er sammen med FHL en av innlederne i arrangementet.

Hvorfor mener gruveindustrien at sjødeponi er den beste løsningen, og hva vet vi om effektene på livet i fjorden? Hvilke andre næringer kan bli rammet av utslippene, og finnes det alternativ til å dumpe avfallet i fjordene?

Søknadene om å dumpe gruveavgang i Repparfjord i Finnmark og Fødefjorden i Sogn og Fjordane har skapt mye debatt. Det skal snart tas avgjøende beslutninger i begge sakene.

Det er Miljøpartiet De Grønne, Venstre, SV og Kristelig Folkeparti som inviterer til åpent seminar på Stortinget. Arrangementet er et samarbeid med Natur og Ungdom og Naturvernforbundet, og er åpent for alle interesserte, også de som ikke til vanlig har tilhold på Stortinget.

Følgende innledere er bekreftet til seminaret:

  • Havforskningsinstituttet, Jan Helge Fosså: Hva vet vi om de marinbiologiske effektene?
  • FHL, Aina Valland og Fiskarlaget, Jan-Erik Indrestrand: Hvordan blir fiske og havbruk rammet av sjødeponi?
  • Virke, Camilla Skjelsbæk Gramstad og Norske Lakseelver, Torfinn Evensen: Varemerket de norske fjordene. Verdiskaping og omdømmetap.
  • Norsk bergindustri, Elisabeth Gammalseter: Hvorfor er sjødeponi en forutsetning for norsk gruvedrift?
  • SINTEF, Ove Paulsen – Alternativ bruk av overskuddsmasse fra gruvedrift.

Det settes av god tid til spøsmål og debatt.

Påmelding til politisk rådgiver Knut F. Qvigstad på epost: