Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
10.09.2019

Seminar om ressurskontroll

Fiskarlaget inviterer

Norges Fiskarlag har tirsdag invitert sentrale etater til et fagseminar om fiskeri- og ressurskontroll i Oslo. Også fiskeri- og sjømatministeren deltar i seminaret.

Norges Fiskarlag har invitert alle de sentrale etater og institusjoner som arbeider med forvaltning og fiskerikontroll til et fagseminar om temaet i Oslo.

– Alle inviterte har ansvar og viktige oppgaver i ressurskontrollen, og vi er spesielt tilfreds med at fiskeriministeren deltar, sier leder Kjell Ingebrigtsen i Norges Fiskarlag.

Ingebrigtsen sier Fiskarlagets tilnærming er å bidra til å summere opp fiskeriåret 2019 og peke på momenter som bør justeres før vi går inn i et nytt fiskeår.

Fiskarlaget er opptatt av en god og effektiv fiskeri- og ressurskontroll i Norge, og at utøverne både på sjø og land følger fastsatt regelverk. Imidlertid er det slik at fiskeriregelverket er omfattende, og i enkelte praktiske situasjoner kan det være utfordrende for utøverne å forholde seg til alle krav som stilles.

– Vi ønsker derfor å drøfte de utfordringene som våre medlemmer opplever på havet. Det grunnleggende for oss er at Norges Fiskarlag forventer at alt ressursuttak registreres korrekt og at fiskeristatistikken skal være til å stole på. Dette er avgjørende for omdømmet til fiskeriforvaltningen og fiskeriene i Norge, poengterer Ingebrigtsen.

Han viser også til det pågående arbeidet i Fiskerikontrollutvalget som skal legge frem sitt arbeid senest 30. november i år. Det forventes at utvalget belyser alle sider av fiskerikontrollen. Utvalget har i oppgave å fremme gode tiltak for en effektiv ressurskontroll.

– Vårt håp er en god dialog og å bidra til en best mulig og lik forståelse av utfordringene på havet, og å drøfte hvordan dette best kan harmoniseres med regelverket, sier Kjell Ingebrigtsen.

Fagseminaret i Oslo har deltagere fra Nærings- og fiskeridepartementet, Fiskeridirektoratet, Kystvakten, salgslagene og Fiskarlaget.