Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
14.04.2014

Seismikkseminar i Svolvær

For medlemmer

Nordland Fylkes Fiskarlag inviterer medlemmer til dagseminar om seismikk i samarbeid med Norsk Olje og Gass. Arrangementet holdes i Svolvær mandag 12. mai.

Alle lokallagene i Nordland inviteres til å delta med representanter på seminaret. Deltakelse er gratis og det vil bli servert en lunch underveis i seminaret. Reise til og fra Svolvær må deltagerne ordne selv, opplyser Nordland Fylkes Fiskarlag.

Møtet holdes ved Thon Hotell Svolvær mandag 12. mai klokken 11-17.

For at medlemslaget skal kunne gjøe de nødvendige bestillingene bes det om påmelding snarest-til:nordland@fiskarlaget.no

Påmelding kan også gjøes per telefon til kontoret på telefon 406 23 359 eller tlf. 755 44 070.

Formålet med seminaret er å øke den generelle kunnskapen om seismikk blant annet gjennom presentasjon av ulike forskningsarbeider. Det er ikke lagt opp til diskusjon for eller i mot seismikk, men det blir selvsagt anledning til å kommentere og spøre underveis.

Styret i Nordland Fylkes Fiskarlag kommer til å delta på seminaret og vil dagen etterpå ha et styremøte. Dersom lokallagene/medlemmene ønsker det legger medlemslaget også opp til å kunne arrangere et møte etter seismikkseminaret der det tiolrettelegges for et møte med styret for å drøfte aktuelle saker. Administrasjonen i Nordland ønsker i så fall tilbakemelding på det så snart som mulig.

Ill: Skjermdump fra Oljedirektoratets informasjonsside om seismikk.